JNB เจริญแอร์เซอร์วิส

เปลี่ยนห้องในบ้านด้วยคอนเดนซิ่งยูนิต

เปลี่ยนห้องในบ้านด้วยคอนเดนซิ่งยูนิต

เปลี่ยนห้องในบ้านด้วยคอนเดนซิ่งยูนิต ล้างแอร์ ชลบุรี บ้านสวน เปลี่ยนห้องในบ้านให้เป็นห้องเย็นขนาดเล็กด้วยคอนเดนซิ่งยูนิต สำหรับใครที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจและต้องการสร้างห้องสำหรับจัดเก็บสินค้าด้วยระบบทำความเย็น คุณสามารถเปลี่ยนห้องในบ้านให้เป็นห้องเย็นสำหรับจัดเก็บสินค้า ด้วย คอนเดนซิ่งยูนิต คุณภาพสูง แบรนด์ JNB Air Service ให้เลือก 2 ลักษณะการใช้งานได้แก่ แบบอุณหภูมิกลาง 0 ถึง -20 องศาเซลเซียส และแบบอุณหภูมิต่ำกว่า -20 ถึง -30 องศาเซลเซียส อุปกรณ์ทำความเย็นนี้ สามารถติดตั้งในห้องที่มีพื้นที่ขนาด ตั้งแต่ (กxย) 1.5 x 1.5 เมตร สูงไม่เกิน 2.5 เมตร ขึ้นไป เปลี่ยนห้องในบ้านด้วยคอนเดนซิ่งยูนิต คอนเดนซิ่งยูนิต คืออุปกรณ์ที่รวบรวมระบบทำความเย็นไว้ในเครื่องเดียว (All In One Unit) สำหรับใช้งานร่วมกับคอยล์เย็น เพื่อนใช้ในงาน ห้องเย็นขนาดเล็ก ห้องเย็นเก็บสินค้า หรือห้องแช่แข็งสินค้า ถูกออกแบบให้ใช้งานกับคอมเพรสเซอร์แบบสโครลยี่ห้อ ล้างแอร์ ชลบุรี บ้านสวน พร้อมกับอุปกรณ์ประกอบที่มีคุณภาพครบถ้วนพร้อมใช้งาน เช่น Hi-Low Gauge, Service Valve, Pressure Control, Control Panel เป็นต้น ซึ่งสะดวกต่อการติดตั้ง และการใช้งาน ค่าดูแลรักษาต่ำ อีกทั้งยังช่วยประหยัดพลังงาน ประหยัดไฟฟ้า ลดค่าใช้จ่ายและไม่มีเสียงดังรบกวนสิ่งแวดล้อมอีกด้วย JNB Air Service ข้อดีของ คอนเดนซิ่งยูนิต ( Condensing Unit ) คอนเดนซิ่งยูนิต Hispania ถูกออกแบบด้วยระบบ All In One Unit ทำให้สะดวกติดตั้งง่าย ทนต่อการตากแดด ตากฝน ( For Outdoor ) ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Build-In Electri Control Panel ง่ายต่อการใช้งาน ล้างแอร์ ชลบุรี บ้านสวน อีกทั้งยังช่วยประหยัดไฟ ลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย และด้วยการออกแบบที่ทำให้เสียงเบา จึงทำให้ไม่เกิดเสียงดังรบกวน

คอนเดนซิ่งยูนิตและยูนิตคูลเลอร์ Hispania

เปลี่ยนห้องในบ้านด้วยคอนเดนซิ่งยูนิต อุปกรณ์ควบคุมที่ติดตั้งอยู่ภายนอกห้องเย็น เรียกว่า คอนเดนซิ่งยูนิต ( Condensing Unit ) ล้างแอร์ ชลบุรี บ้านสวน ประกอบด้วย คอมเพรสเซอร์ แผงท่อระบายความร้อนและพัดลมระบายความร้อน ทั้งสองส่วนเชื่อมต่อกันด้วยท่อสารทำความเย็น รวมไปถึงอุปกรณ์ส่วนประกอบอื่นๆดังรูป ที่จะช่วยให้มีความปลอดภัย และง่ายต่อการบำรุงรักษามากยิ่งขึ้น เปลี่ยนห้องในบ้านด้วยคอนเดนซิ่งยูนิต เครื่องคอนเดนซิ่งยูนิต ( Condensing Unit ) แบบนี้นิยมใช้กันทั่วไป สำหรับห้องเย็นที่ต้องการแบบ หนึ่งยูนิตคูลเลอร์ (Unit Cooler) ต่อหนึ่ง คอนเดนซิ่งยูนิต ซึ่งต้องมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการติดตั้ง โดยในปัจจุบันยูนิตคูลเลอร์ มีทั้งแบบติดเพดาน และ แบบตั้งพื้น เครื่องแบบติดเพดานจะเหมาะกับห้องที่มีขนาดใหญ่ หรือเป็นห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ค่อนข้างยาว หรือไม่มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการติดตั้งบนพื้นห้อง ดูข้อมูลสินค้า พัดลมระบายความร้อน More about Maer Fan โดยมีหลักการทำงานวัฎจักรระบบทำความเย็นของเครื่องทำความเย็น เริ่มตั้งแต่ผู้ใช้เปิดเครื่อง สารทำความเย็นซึ่งเป็นของเหลวจะไหลผ่านอุปกรณ์ป้อนสารทำความเย็นที่พอเหมาะเข้าไปยังแผงท่อยูนิตคูลเลอร์ ที่ติดตั้งอยู่ภายในห้องเย็น หรือห้องแช่แข็ง พัดลมส่งลมเย็นจะดูดอากาศร้อนที่อยู่ภายในห้อง จากนั้นอากาศร้อนจะคายความร้อนส่งผ่านแผงท่อยูนิตคูลเลอร์ ให้แก่สารทำความเย็นที่อยู่ภายใน ทำให้อากาศที่วิ่งผ่านมีอุณหภูมิลดลง และถูกพัดลมส่งลมเย็นกลับเข้ามาสู่ห้องอีกครั้งหนึ่ง

วัฏจักรระบบทำความเย็นล้างแอร์ ชลบุรี บ้านสวน

สำหรับสารทำความเย็นเหลวภายในแผง ท่อยูนิตคูลเลอร์ เมื่อได้รับความร้อนจากอากาศภายในห้อง จะระเหยกลายเป็นไออยู่ภายในท่อ และไหลเข้าสู่ คอมเพรสเซอร์ ซึ่งไอที่ได้นี้จะถูกส่ง ต่อไปยังแผงท่อระบายความร้อนซึ่งอยู่ในชุดเดียวกันที่เรียกว่า ” คอนเดนซิ่งยูนิต ” โดยจะติดตั้งอยู่ภายนอกอาคาร พัดลมระบายความร้อนจะดูดอากาศโดยรอบจากภายนอก มาระบายความร้อนออกจากสารทำความเย็นที่อยู่ในแผงท่อระบายความร้อน ทำให้ไอเย็นของสารทำความเย็นกลั่นตัวกลับมาเป็นของเหลวอีกครั้ง และไหลออกจากแผงท่อระบายความร้อนไปสู่อุปกรณ์ป้อนสารทำความเย็นวนเวียนเป็นวัฎจักรระบบทำความเย็นเช่นนี้ตลอดเวลา จนกว่าอุณหภูมิในห้องเย็นจะถึงระดับที่ตั้งเอาไว้ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิก็จะส่งสัญญาณให้เครื่องคอมเพรสเซอร์หยุดการทำงานชั่วขณะหนึ่งจึงประหยัดไฟฟ้าในส่วนที่ป้อนให้คอมเพรสเซอร์ทำงาน แต่ทั้งนี้พัดลมส่งลมเย็นยังคงทำหน้าที่ส่งลมให้ภายในห้องอย่างต่อเนื่อง จนเมื่ออุณหภูมิในห้องเริ่มสูงขึ้นจนเกินค่าที่ตั้งไว้ อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิจะสั่งให้คอมเพรสเซอร์กลับมาทำงานโดยอัดสารทำความเย็นและป้อนเข้าไปในแผงท่อ ยูนิตคูลเลอร์ ใหม่อีกครั้ง การป้องการความร้อนโดยใช้ฉนวนที่หนาขึ้น และการลดภาระความร้อนที่จะเข้าไปในห้องเย็น ตลอดจนการปรับตั้งอุณหภูมิที่เหมาะสมโดยไมาให้เย็นจัดจนเกินไป รวมไปถึงการทำความสะอาดแผงท่อยูนิตคูลเลอร์และแผงท่อระบายความร้อนอยู่เสมอ ก็จะเป็นการช่วยประหยัดค่าไฟได้เช่นกัน

การรับประกันคุณภาพล้างแอร์ ชลบุรี บ้านสวน

ล้างแอร์ ชลบุรี บ้านสวน ชุดคอนเดนซิ่งยูนิต และ ยูนิตคูลเลอร์Hispania ” มีการรับประกัน 18 เดือนเต็ม หากเกิดความเสียหายเนื่องจากความบกพร่องของตัวสินค้า บริษัทฯ ยินดีจะแก้ไขซ่อมแซม หรือ เปลี่ยนชิ้นส่วนให้ใหม่จนใช้งานได้ดี ทั้งนี้ไม่รวมความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากผู้ใช้งาน หรือ ความผันแปรของระบบไฟฟ้า หรือ อุปกรณ์ไฟฟ้า ล้างแอร์ ชลบุรี บ้านสวน สามารถตรวขสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านทาง แอพพลิเคชั่น Cool Innotech ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า พร้อมเพิ่มความสะดวกในการติดต่อสอบถาม หรือ รับบริการ ดูข้อมูล เกี่ยวกับการรับประกัน More about Our Service JNB Air Service ความรู้ก่อนติดตั้งระบบทำความเย็น เปลี่ยนห้องในบ้าน ให้เป็นห้องเย็นขนาดเล็กสำหรับใครที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจและต้องการสร้างห้องสำหรับจัดเก็บสินค้าด้วยระบบทำความเย็น คุณสามารถเปลี่ยนห้องในบ้านให้เป็นห้องเย็น

ล้างแอร์ ชลบุรี ราคา, ล้างแอร์ ชลบุรี นาป่า, ล้างแอร์ ชลบุรี บ้านสวน, ล้างแอร์ ชลบุรี บางแสน, ล้างแอร์ ชลบุรี อมตะนคร, ร้านล้างแอร์ ชลบุรี, ร้านแอร์ชลบุรี ราคาถูก, ร้านซ่อมแอร์บ้าน ชลบุรี, ล้างแอร์แหลมฉบัง, ล้างแอร์ช ร้านแอร์ชลบุรี ราคาถูก ลบุรี, ล้างแอร์ อันดับ 1 ชลบุรี, ล้างแอร์ระยอง, ล้างแอร์ ชลบุรี ศรีราชา, ล้างแอร์ ศรีราชา, ล้างซ่อมติดตั้งแอร์โรงงาน ชลบุรี, ล้างซ่อมติดตั้งแอร์โรงงาน ระยอง, ล้างซ่อมติดตั้งแอร์โรงงาน ชลบุรีศรีราชา, ล้างซ่อมติดตั้งแอร์โรงงาน ศรีราชา

เปลี่ยนห้องในบ้านด้วยคอนเดนซิ่งยูนิต

รับสมัครช่างแอร์ 2 ตำแหน่ง เพื่อขยายงาน

ล้าง + ติดตั้ง +ซ่อมได้
ถ้าเป็นแอร์ใหญ่โรงงาน เพิ่มค่าแรงได้
หน้าร้านอยู่แหลมฉบังชลบุรี

  • ค่าแรงสตาร์ท 16000-20000 บาทแล้วแต่ประสบการณ์
  • ทดลองงาน 2 เดือน
  • มีเบี้ยขยัน 500-800-1000-1200
  • พื้นที่งานชลบุรี ระยอง
  • มีที่พักให้ฟรี เน็ตฟรี แก๊สหุงต้มฟรี น้ำดื่มฟรี
  • เย็นๆมีชาให้ดื่ม เพื่อความชื่นใจ
  • ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน

คุณสมบัติที่ต้องการ

อดทน ขยัน มีความรับผิดชอบ ไม่ติดยาเสพติด สนใจติดต่อ แบงค์ 063-3630465