JNB เจริญแอร์เซอร์วิส

ล้างแอร์ ชลบุรี ราคา แอร์มีเสียงดังจนทำให้หงุดหงิดใจ

ล้างแอร์ ชลบุรี ราคา

ล้างแอร์ ชลบุรี ราคา สอบถามได้เเลย แอร์มีแต่ลมออกมาหรือว่าเวลาในการทำความเย็นนาน แอร์เย็นแต่บางครั้งติด ๆ ดับ ๆ มีกลิ่นอับกลิ่นเหม็นค่อนข้างมาก แอร์เย็นแต่อับชื้น แอร์กินไฟมาก มีน้ำหยดน้ำไหลออกมาจากตัวแอร์ จองบริการ ล้างแอร์ ชลบุรี ชื่อ ที่อยู่ วันที่เข้าบริการ รายละเอียดเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันวันนัดบริการ ติดตั้งหรือให้บริการ ส่งมอบงาน และใบรับประกัน เงื่อนไขพื้นที่ให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามพื้นที่ให้บริการจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง ให้บริการโดยทีมช่างมืออาชีพจากแพลตฟอร์มล้างแอร์ระยอง ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มรวบรวมช่างคุณภาพและบริการดูแลบ้านครบวงจร ลูกค้าต้องชำระค่าบริการเต็มจำนวน ก่อนวันนัดหมายรับบริการ ในกรณีที่ลูกค้าใช้บริการมากกว่า 1 เครื่อง ในการเข้าให้บริการ ทุกเครื่องต้องอยู่ในเขตที่พักอาศัยเดียวกัน รั้วเดียวกัน สามารถจองบริการล่วงหน้าได้นานสูงสุด 180 วัน ราคาพิเศษนี้ขึ้นอยู่กับวันตามที่ลูกค้าชำระเงิน จำกัดสูงสุด 4 เครื่อง ต่อ การจองบริการ 1 ครั้ง ล้างแอร์ ชลบุรี เงื่อนไขนี้เฉพาะบริการล้างแอร์ แบบติดผนัง เท่านั้น เงื่อนไขการให้บริการ ขออนุญาตใช้ห้องน้ำหรือบริเวณลานซักล้าง เพื่อล้างคราบสิ่งสกปรกระหว่างการดำเนินการล้างแอร์ ขออนุญาตถ่ายรูปหน้างานเพื่อใช้เป็นข้อมูลยืนยันการให้บริการ ล้างแอร์ ชลบุรี ในกรณีที่ไม่สามารถทำความสะอาดคอยล์ร้อนได้ เช่น คอยล์ร้อนอยู่นอกอาคารสูง หรือ คอยล์ร้อนติดตั้งในจุดที่ไม่สามารถทำความสะอาดได้ โดยทีมช่างจะทำการฉีดล้างภายนอกแทน ถ้าหน้างานตำแหน่งแอร์อยู่ติด ชิดฝ้า/กำแพง ที่ไม่สามารถถอด พัดลมโพรงกระรอก ออกมาได้ ซึ่งอาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหาย ช่างจะไม่ทำการถอดออกมาล้าง แต่จะใช้การฉีดน้ำล้างแทน

ล้างแอร์ ชลบุรี ระยะเวลาทำความสะอาดไม่เกิน 2 ชม.

ล้างแอร์ ชลบุรี ระยะเวลาทำความสะอาดไม่เกิน 2 ชม.ต่อเครื่อง ขึ้นอยู่กับจำนวนเครื่อง และความสกปรกของแอร์ตามการใช้งาน ให้บริการล้างเครื่องปรับอากาศได้ทุก BTU รับประกันผลงานล้างแอร์ 30 วัน หลังการให้บริการ เครื่องปรับอากาศจะต้องไม่มีอาการน้ำหยดหรือน้ำรั่ว ในระยะเวลาที่รับประกัน ล้างแอร์ ชลบุรี กรณีที่ช่างเข้าไปให้บริการแต่ไม่สามารถล้างได้ เช่น ช่างไปถึงหน้างานแล้วแต่นิติบุคคลของคอนโด/หมู่บ้านไม่ยอมให้เข้าทำงานเนื่องจากเป็นวันหยุด หรือล้างแอร์ระยองขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้กับลูกค้าทุกกรณี ล้างแอร์ ชลบุรี กรณีที่ตรวจพบว่าแอร์เสียหรือมีรอยรั่ว ล้างแอร์ระยองขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าเดินทางให้ช่าง 300 บาท โดยช่างจะไม่ดำเนินการล้างแอร์ และ ลูกค้าสามารถนัดหมายช่างเข้ามาล้างแอร์ได้หลังซ่อมแอร์เสร็จ โดยอยู่ในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ช่างเข้าหน้างานครั้งล่าสุด หากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะล้างโดยไม่ทำการซ่อมสินค้าก่อน ล้างแอร์ระยองจะให้บริการล้างแอร์ตามความต้องการลูกค้า แต่ขอสงวนสิทธิ์การรับประกันสินค้าทันที ราคานี้ เป็นราคารวม VAT แล้ว กรณีจุดติดตั้งสูงเกิน 3 เมตรลูกค้า ลูกค้าต้องติดต่อเพื่อแจ้งข้อมูลก่อนทุกครั้ง กรณีช่างเข้าหน้างานที่มีจุดติดตั้งเกิน 3 เมตรจะพิจารณาโดยทีมช่างและอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรณีช่างเข้าหน้างาน และ ลูกค้าไม่ได้แจ้งเรื่องจุดติดตั้งเกิน 3 เมตร ก่อน จึงเป็นสาเหตุให้ไม่สามารถล้างได้

ล้างแอร์ ชลบุรี จะมีค่าเดินทางให้ช่าง 300 บาท

ล้างแอร์ ชลบุรี จะมีค่าเดินทางให้ช่าง 300 บาท กรณีคอยล์ร้อน หรือ คอยล์เย็นสูงกว่า 3 เมตรขึ้นไปหรือพื้นที่ไม่เหมาะสม เช่น คอนโดที่ไม่มีระเบียงหรือไม่สามารถปีนออกไปแกะล้างได้ ทางบริษัทจะขอสงวนสิทธิ์ฉีดล้างโดยไม่แกะล้างคอยล์ร้อนราคานี้ เป็นราคารวม VAT แล้ว ล้างแอร์ ชลบุรี มีใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีออกในนามทีมช่างผู้ให้บริการในแพลตฟอร์มล้างแอร์ระยอง โดยออกให้ ณ วันที่ลูกค้าได้รับบริการและมีการกดยอมรับงาน เงื่อนไขและขอบเขตการรับประกัน ล้างแอร์ ชลบุรี ระยะเวลารับประกันเริ่มนับตั้งแต่วันส่งมอบงานเป็นระยะเวลา 30 วัน รับประกันงานผลงานหลังการให้บริการ เครื่องปรับอากาศจะต้องไม่มีอาการน้ำหยดหรือน้ำรั่ว ในระยะเวลาที่รับประกัน ล้างแอร์ระยองจะรับผิดชอบการซ่อมเครื่องปรับอากาศในส่วนที่เสียหายตามคำวินิจฉัยจากเจ้าหน้าที่ของล้างแอร์ระยองเท่านั้น การแก้ไข ดัดแปลง ต่อเติม หรือซ่อมแซมส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องปรับอากาศภายหลังจากการส่งมอบงานต้องแจ้งและ/หรือส่งแบบให้บริษัทอนุมัติก่อน มิฉะนั้นจะถือว่าการรับประกันสิ้นสุดลงทันที เมื่อเกิดความชำรุดบกพร่องภายในอายุการรับประกันแล้วลูกค้าต้องรีบแจ้งทางศูนย์บริการลูกค้าของ ล้างแอร์ ชลบุรี ภายใน 7 วัน นับแต่วันพบเหตุชำรุดบกพร่องดังกล่าวเพื่อทางบริษัทจะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ และหากมีข้อวินิจฉันสรุปว่าเป็นความเสียหายตามการใช้งานปกติ หรือเป็นความชำรุดบกพร่องที่เกิดจากงานติดตั้งของทีมล้างแอร์ระยองแล้ว ล้างแอร์ระยองจะดำเนินการซ่อมแซมตามขอบเขตและเงื่อนไขของใบรับประกันที่กล่าวไปข้างต้น

ล้างแอร์ ชลบุรี ราคา ความเสียหายทั้งหลายที่เกิดขึ้น

ล้างแอร์ ชลบุรี ราคา หากพิสูจน์ทราบได้ว่า ความเสียหายทั้งหลายที่เกิดขึ้น ไม่ได้เกิดจากทางบริษัทแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น การแก้ไข ดัดแปลง ต่อเติม ซ่อมแซม หรือดำเนินการใดๆ โดยทางล้างแอร์ระยอง ไม่ถือเป็นการขยายระยะเวลารับประกัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันในกรณีต่อไปนี้ ล้างแอร์ ชลบุรี ความเสียหายจากภัยธรรมชาติเช่น พายุ แผ่นดินไหว แผ่นดินทรุด ฯลฯ, อุบัติเหตุ, ไฟไหม้ หรือปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม หรือการเจริญเติบโตของต้นไม้ หรือแมลง หรือมีสัตว์เข้าไปในตัวเครื่องทำให้เกิดความเสียหาย หรือแตกร้าว, การทรุดตัวของอาคาร หรือการสั่นสะเทือนจากการต่อเติมอาคาร ความเสียหายจากการใช้งานแอร์ ผิดประเภทหรือไม่เป็นไปตามปกติทั่วไป หรือการแก้ไข, ดัดแปลง, ต่อเติม, ที่มิได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์หรือคำแนะนำของบริษัท ล้างแอร์ ชลบุรี ความเสียหายอันเกิดจากการกระทำใดๆ โดยบุคคลอื่นที่มิใช่ทีมของล้างแอร์ระยอง อันส่งผลกระทบทำให้เกิดความเสียหายต่องานบริการล้างเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ที่ทีมล้างแอร์ระยองได้ดำเนินการ ความเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา ความสกปรกจากการใช้งานปกติ เช่น การเปลี่ยนของสภาพสี เป็นต้น ความเสียหายอันเกิดจากการไม่ดูแลรักษาหรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัท

ล้างแอร์ ชลบุรี ราคาล้างแอร์ ชลบุรี นาป่าล้างแอร์ ชลบุรี บ้านสวนล้างแอร์ ชลบุรี บางแสนล้างแอร์ ชลบุรี อมตะนคร, ร้านล้างแอร์ ชลบุรี, ร้านแอร์ชลบุรี ราคาถูก, ร้านซ่อมแอร์บ้าน ชลบุรี, ล้างแอร์แหลมฉบัง, ล้างแอร์ชลบุรี, ล้างแอร์ อันดับ 1 ชลบุรี, ล้างแอร์ระยอง, ล้างแอร์ ชลบุรี ศรีราชา, ล้างแอร์ ศรีราชา, ล้างซ่อมติดตั้งแอร์โรงงาน ชลบุรี, ล้างซ่อมติดตั้งแอร์โรงงาน ระยอง, ล้างซ่อมติดตั้งแอร์โรงงาน ชลบุรีศรีราชา, ล้างซ่อมติดตั้งแอร์โรงงาน ศรีราชา

ล้างแอร์ ชลบุรี ราคา

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Add Your Heading Text Here

รับสมัครช่างแอร์ 2 ตำแหน่ง เพื่อขยายงาน

ล้าง + ติดตั้ง +ซ่อมได้
ถ้าเป็นแอร์ใหญ่โรงงาน เพิ่มค่าแรงได้
หน้าร้านอยู่แหลมฉบังชลบุรี

  • ค่าแรงสตาร์ท 16000-20000 บาทแล้วแต่ประสบการณ์
  • ทดลองงาน 2 เดือน
  • มีเบี้ยขยัน 500-800-1000-1200
  • พื้นที่งานชลบุรี ระยอง
  • มีที่พักให้ฟรี เน็ตฟรี แก๊สหุงต้มฟรี น้ำดื่มฟรี
  • เย็นๆมีชาให้ดื่ม เพื่อความชื่นใจ
  • ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน

คุณสมบัติที่ต้องการ

อดทน ขยัน มีความรับผิดชอบ ไม่ติดยาเสพติด สนใจติดต่อ แบงค์ 063-3630465