JNB เจริญแอร์เซอร์วิส

ล้างแอร์ ชลบุรี บางแสนแบบมืออาชีพ

ล้างแอร์ ชลบุรี บางแสนแบบมืออาชีพ

การดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ ล้างแอร์โรงงาน บ่อวิน นอกจากจะช่วยให้เครื่องทำงานได้เต็มประสิทธิภาพแล้ว ยังช่วยประหยัดค่าไฟ และส่งผลดีต่อสุขภาพของเราอีกต่างหาก ทั้งนี้การตรวจเช็คสภาพเครื่องปรับอากาศครั้งใหญ่ควรทำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยให้ช่างผู้ชำนาญทำความสะอาดทั้งคอยล์เย็นที่อยู่ภายในห้องและคอยล์ร้อนที่อยู่ภายนอกห้อง เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศให้ยาวนานยิ่งขึ้น ล้างแอร์ ชลบุรี บางแสน ตัวช่วยที่ทำให้คุณมั่นใจได้ว่า เมื่อเรียกช่างมา ล้างแอร์ ที่บ้าน นอกจากจะเย็นแล้ว แอร์ก็สะอาดและยังประหยัดไฟและยังใช้ วิธีล้างแอร์ ที่ถูกต้อง ขั้นตอนการล้างแอร์ ชลบุรี บางแสนแบบมืออาชีพ ถอดฝาครอบหรือหน้ากากแอร์ออกมา เพื่อล้างทำความสะอาดแผงคอยล์เย็น Fan Coil Unit ด้วยปืนฉีดน้ำแรงดันสูง โดยช่างจะใช้แผ่นพลาสติกคลุมตัวเครื่อง เพื่อป้องกันน้ำกระเด็นโดนพื้นและผนังบ้าน ล้างทำความสะอาดแผ่นฟิลเตอร์ และแผ่นฟอกอากาศ ล้างทำความสะอาดพัดลมกรงกระรอกที่อยู่ตรงบริเวณด้านหลังแผ่นฟอกอากาศ ล้างแอร์ ชลบุรี บางแสน จากนั้นใช้เครื่องเป่าลม มาเป่าไล่ความชื้นของชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่างๆ ตรวจสอบอุณหภูมิความเย็น ยังไม่ใส่หน้ากากแอร์กลับเข้าไป ดูดและเป่าทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งที่ต่อจากแอร์สู่ภายนอกเพื่อป้องกันการอุดตัน ล้างแอร์ ชลบุรี บางแสนทำความสะอาดหน้ากากและตัวเครื่องแล้วประกอบกลับที่เดิม ตรวจสอบแผงควบคุม และการทำงานของเครื่องด้วยการทดลองกดรีโมตคำสั่งต่างๆ และปิดเครื่องอีกครั้ง ล้างทำความสะอาดคอยล์ร้อนCondensing Unit ที่อยู่ภายนอกห้อง ตรวจวัดค่าแรงดัน Volt ตรวจวัดค่ากระแส Amp ตรวจวัดปริมาณน้ำยาแอร์ว่ามีน้ำยารั่วไหลออกจากระบบหรือไม่ ถ้าก่อนล้างแอร์ยังเย็นดีอยู่ ก็ไม่ต้องเช็คน้ำยา ตรวจสอบสายกราวด์เพื่อป้องกันไฟดูด ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟต่างๆ เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร อาจลงน้ำยาเคลือบพื้นผิวตัวเครื่องเพื่อให้ดูใหม่อยู่เสมอ พร้อมทำความสะอาดหน้างานให้เรียบร้อย

ล้างแอร์ ชลบุรี บางแสน ขั้นตอนการตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ

ปัจจุบันเครื่องปรับอากาศ ล้างแอร์บ่อวิน ถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกบ้านจำเป็นต้องมี เนื่องจากประเทศไทยนั้น ภูมิอากาศ ของประเทศมีลักษณะเป็นแบบร้อนชื้น การมีเครื่องปรับอากาศไว้ใช้งานในที่พักอาศัยนั้นทำให้ นอกจากจะลดอุณหภูมิภายในบ้านให้ลดลงแล้ว ยังทำให้อุณภมิเหมาะสมสำหรับการพักผ่อน เมื่อเวลาผ่านไปคุณอาจสังเกตเห็นว่า เครื่องปรับอากาศของคุณทำงานหนักขึ้น เพื่อให้ได้ระดับความเย็นเท่าเดิม ความเย็นอาจมีประสิทธิภาพน้อยลงเมื่อเวลาผ่านไปการ ล้างแอร์ เพื่อทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นองค์ประกอบสำคัญในการบำรุงรักษา เพื่อยืดอายุการใช้งานเครื่องปรับอากาศของคุณให้ยาวนานขึ้นให้และดีขึ้น นอกจากนั้นยังมีขั้นตอนการตรวจเช็คระบบน้ำยา ตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า และตรวจสอบระบบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศให้ดียิ่งขึ้น ล้างแอร์ ชลบุรี บางแสนขั้นตอนการล้างแอร์และปฏิบัติงาน อันดับแรกเราควรตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ อัตราการการกินกระแสไฟฟ้าสูงสุด ต่อด้วยชนิดและปริมาณน้ำยา สารทำความเย็น ของเครื่องปรับอากาศก่อนที่เรากำลังจะทำการ ล้างแอร์ สามารถดูข้อมูลเหล่านี้ได้จากจาก เนมเพลท ของเครื่องปรับอากาศที่ติดอยู่บริเวณคอย์ร้อนและคอย์เย็นของตัวเครื่องปรับอากาศ จากข้อมูลผลิตภัณฑ์แอร์เครื่องนี้ อัตราการกินกระแสไฟฟ้าสูงสุดอยู่ที่ 7.2 แอมแปร์ ชนิดและปริมาณน้ำยาคือ R32 ล้างแอร์ ชลบุรี บางแสนวัดแรงลมและอุณหภูมิก่อนทำการ ล้างแอร์ เราควรวัดแรงลมและอุณหภูมิก่อนการปฎิบัติงาน โดยทำการจดบันทึกข้อมูลค่าที่ได้จากเครื่องมือวัดลงเอกสาร Checklist แอร์เครื่องนี้ก่อนทำการล้างแอร์ ตั้งอุณหภูมิไว้ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ค่าจากเครื่องมือที่ใช้ทำการวัดอุณหภูมิและความเร็วลม ค่าของอุณหภูมิที่ทำการวัดได้อยู่ที่ 23.8 องศาเซลเซีย ค่าองความเร็วลมวัดได้อยู่ที่ 2.03 m/s ล้างแอร์ ชลบุรี บางแสนแบบมืออาชีพ

เช็คคอย์ร้อนก็เช่นกันก่อนทำการล้างแอร์

เราควรวัดอัตราการกินกระแสไฟฟ้าและปริมาณของน้ำยาแอร์ ด้วยเครื่องมือที่ใช้วัดค่า คลิปแอมป์และเกจวัดน้ำยา ล้างแอร์ ชลบุรี บางแสนแบบมืออาชีพ ก่อนการปฎิบัติงานโดยทำการจดบันทึกข้อมูล ค่าที่ได้จากเครื่องมือวัดลงเอกสาร Checklist แอร์เครื่องนี้ก่อนทำการล้างแอร์ตั้งอุณหภูมิไว้ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ค่าของกระแสไฟฟ้าที่ทำการวัดได้อยู่ที่ 5.31 แอมแปร์ ปริมาณน้ำยาแอร์ ชนิด R32 ค่าที่วัดได้อยู่ที่ 110 PSI ปิดแอร์และปิดเบรคเกอร์ หลังจากที่เราได้ทำการตรวจวัด อุณหภูมิ/ความเร็วลม/อัตราการกินกระแสไฟฟ้าและปริมาณของน้ำยาแอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้นทำการจดบันทึกค่าที่ได้ลงเอกสาร Checklist แล้วทำการปิดเครื่องปรับอากาศและ Off Circuit Breaker ของเครื่องปรับอากาศเพื่อตัดกระแสไฟฟ้า ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องปรับอากาศและป้องกันอัตรายจากการถูกกระแสไฟฟ้าซ๊อตขณะปฎิบัติงาน ล้างแอร์ ชลบุรี บางแสนถอดฟิวเตอร์ เริ่มทำการถอดหน้ากากแอร์ โดยเครื่องปรับอากาศแต่ละรุ่นจะทำการถอดและประกอบไม่เหมือนกันสุดแล้วแต่การออกแบบ ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศของแต่ละรุ่นแต่ละแบรนด์ของผู้ผลิตที่จะออกแบบมา โดยมีวิธีให้สังเกตุดังนี้ สลักและตำแหน่งน๊อตสกรู ในแต่ละจุด ส่วนเครื่องปรับอากาศรุ่นนี้ตำแหน่งฟิวเตอร์จะอยู่ด้านบนให้ทำการถอดออกและตำแหน่งหน้ากากด้านล่างให้ทำการง้างออกจะเห็นตำแหน่งน๊อตกรูทั้งซ้ายและขวา ถอดหน้ากากแอร์ ให้ทำการขันน๊อตสกรูออกทั้งซ้ายและขวา แลัวทำการถอดหน้ากากแอร์โดยทำการยกออกจากตัวเครื่องปรับอากาศ แล้วทำการตรวจเช็คกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหน้าเครื่องอีกครั้งโดยใช้ไขควงเช็คไฟฟ้า ล้างแอร์ศรีราชา

ล้างแอร์ ชลบุรี บางแสน รีเช็คการตั้งค่าแอร์

ล้างแอร์ ชลบุรี บางแสน ล้างแอร์ ชลบุรี บางแสนแบบมืออาชีพ รีเช็คเพื่อตรวจดูให้มั่นใจว่า ไม่มีกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายอื่นๆเข้ามาที่ตัวเครื่องปรับอากาศเพื่อความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน ล้างแอร์ ชลบุรี บางแสนถอดถาดน้ำทิ้ง จากนั้นให้ทำการถอดถาดน้ำทิ้งออกโดยมีขั้นตอนดังนี้ ปลดสายไฟคอนเนคเตอร์ของมอเตอร์บานสวิงแอร์ออกจากแผงบอร์ดแอร์ แล้วทำการไขสกรูของถาดน้ำทิ้งออกทั้งซ้ายและขวา และค่อยๆถอดถาดน้ำทิ้งออกจากตัวเครื่อง จากนั้นปลดท่อน้ำทิ้งให้หลุดออกจากถาดน้ำทิ้ง หากถาดน้ำทิ้งมีน้ำขังอยู่ให้ทำการค่อยๆเทน้ำที่ค้างถาดใส่กระป๋องที่เตรียมไว้ ก็เป็นอันเสร็จสิ้น ห่อแอร์ จากนั้นให้ทำการห่อแผงคอย์เย็นด้วยผ้าใบแบบสำเร็จ หรือจากในรูปทางเราใช้พลาสติกใสในการห่อ ล้างแอร์ ซึ่งมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกับผ้าใบสำเร็จ ทางเราจะไม่ขอเปรียบเทียบนะ เอาเป็นว่าแล้วแต่ความถนัดเลย ห่อด้วยพลสติกใสขั้นตอนแรกให้ทำการห่อแผงวงจรเพื่อป้องกันน้ำเข้าแผงบอทและมอเตอร์แอร์ ขั้นตอนที่สองใช้พลาสติกใสห่อส่วนบนและส่วนล่างของแผงคอย์เย็นและผนึกเข้าหากันให้ได้ทรง ล้างแอร์ ชลบุรี ราคา

รับสมัครช่างแอร์ 2 ตำแหน่ง เพื่อขยายงาน

ล้าง + ติดตั้ง +ซ่อมได้
ถ้าเป็นแอร์ใหญ่โรงงาน เพิ่มค่าแรงได้
หน้าร้านอยู่แหลมฉบังชลบุรี

  • ค่าแรงสตาร์ท 16000-20000 บาทแล้วแต่ประสบการณ์
  • ทดลองงาน 2 เดือน
  • มีเบี้ยขยัน 500-800-1000-1200
  • พื้นที่งานชลบุรี ระยอง
  • มีที่พักให้ฟรี เน็ตฟรี แก๊สหุงต้มฟรี น้ำดื่มฟรี
  • เย็นๆมีชาให้ดื่ม เพื่อความชื่นใจ
  • ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน

คุณสมบัติที่ต้องการ

อดทน ขยัน มีความรับผิดชอบ ไม่ติดยาเสพติด สนใจติดต่อ แบงค์ 063-3630465