JNB เจริญแอร์เซอร์วิส

ล้างแอร์โรงงาน ชลบุรี ระบบปรับอากาศโรงงาน

ล้างแอร์โรงงาน ชลบุรี ระบบปรับอากาศโรงงาน

ล้างแอร์โรงงาน ชลบุรี ระบบปรับอากาศโรงงาน ล้างซ่อมติดตั้งแอร์โรงงาน ชลบุรี ติดตั้งระบบปรับอากาศโรงงานอุตสาหกรรม และติดตั้งระบบดับเพลิง ป้องกันอัคคีภัยโรงงานอุตสาหกรรม ออกแบบ ติดตั้งระบบปรับอากาศโรงงานอุตสาหกรรม ล้างซ่อมติดตั้งแอร์โรงงาน ชลบุรีเป็นผู้เชี่ยวชาญทางวิศวกรรมสำหรับระบบชิลเลอร์ อุตสาหกรรม และระบบปรับอากาศ พร้อมให้การบริการแบบครบวงจร อาทิเช่น การออกแบบ ติดตั้ง และ วางระบบงานชิลเลอร์ และ ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ ติดตั้งระบบชิลเลอร์ทำน้ำเย็น ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง ชิลเลอร์อุตสาหกรรม เครื่องทำน้ำเย็นชิลเลอร์ การออกแบบและติดตั้ง งานระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ(HVAC) ทั้ง ติดแอร์บ้าน แอร์โรงงาน แอร์สำหรับออฟฟิต และโชว์รูมสินค้าต่างๆ ทั้งระบบแอร์แบบแยกส่วนขนาดเล็กไปถึงขนาดใหญ่ระบบทำความเย็นแบบชิลเลอร์ (Chiller) สำหรับหล่อเย็นให้เครื่องจักรและระบบปรับอากาศ ระบบจ่ายลมแบบเฉพาะจุด (Spot Cooling) สำหรับไลด์การผลิต รวมถึงระบบระบายอากาศในรูปแบบต่างๆ ระบบอีแวปโรงงานอุตสาหกรรม (EVAP) เพื่อสร้างลมเย็น ลดความร้อน และ ระบายอากาศ ให้กับทุกอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นโรงงานผลิต, พื้นที่จัดเก็บ, คลังสินค้า, โกดัง และอื่นๆ อีกมากมาย ล้างซ่อมติดตั้งแอร์โรงงาน ชลบุรีก่อตั้งขึ้นโดยทีมงานผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ มีความชำนาญเฉพาะทางในวงการ HVAC, Utility, Clean room และ Energy Saving มากว่า 15 ปี เราพร้อมบริการออกแบบ ติดตั้งในรูปแบบ Turn Key Service หรือที่เรียกว่า Solution Provider สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง พัดลมยักษ์ HVLS Big Fan การประหยัดพลังงานระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ (HVAC System) ระบบควบคุมความชื้น (Dry Room) ระบบเครื่องกลและสุขาภิบาล (Mechanical & Sanitary System) ระบบสนับสนุนกระบวนการผลิต (Process Utility System) งานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมงานระบบ สุขาภิบาล ดับเพลิง ล้างแอร์โรงงาน ชลบุรี ระบบปรับอากาศโรงงาน

ล้างซ่อมติดตั้งแอร์โรงงาน ชลบุรี ระบบประหยัดพลังงาน

ล้างซ่อมติดตั้งแอร์โรงงาน ชลบุรี ออกแบบระบบประหยัดพลังงาน Energy Saving ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ Ai ล้ำสมัยที่สุดในยุคนี้เพื่อให้ลูกค้าประหยัดพลังงานและค่าไฟได้มากที่สุด รับติดตั้งเครื่องและอุปกรณ์สำหรับชิลเลอร์ทั้งระบบแบบ Turn Key รับเหมางานติดตั้งระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ รับออกแบบและติดตั้งระบบห้องควบคุมความดันอากาศ รับออกแบบและติดตั้งระบบควบคุมความชื้นภายในห้อง รับออกแบบและติดตั้งหอระบายความร้อน รับออกแบบและติดตั้งคอยล์เย็น วาล์วพีไอซีวี เครื่องส่งลม รับออกแบบ ติดตั้งระบบอีแวปโรงงานอุตสาหกรรม (EVAP) รับออกแบบ ติดตั้งท่อน้ำเย็นและฉนวน Chilled Water Pipe รับออกแบบ ติดตั้งระบบท่อส่งลมเย็น Duct Work รับออกแบบ ผลิตและติดตั้งงานท่อลม (PID DUCT) ล้างซ่อมติดตั้งแอร์โรงงาน ชลบุรีออกแบบ และติดตั้งระบบท่อลมระบายอากาศ Exhaust Duct Work ล้างซ่อมติดตั้งแอร์โรงงาน ชลบุรีระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ Electrical Work บริการออกแบบระบบปรับอากาศ และระบายอากาศในโรงงานและอาคาร  ล้างซ่อมติดตั้งแอร์โรงงาน ชลบุรี ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบปรับอากาศให้มีความเหมาะสมที่สุดซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ในส่วนของการออกแบบ HVAC นั้นเราพิจารณาและออกแบบให้กับลูกค้า โดยคำนึงถึง วัตถุประสงค์การใช้งาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนกระบวนการผลิตของลูกค้าแต่ละรายที่มีความต้องการแตกต่างกัน อาทิเช่น ในทุกภาคธุรกิจทั้งโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ อุตสาหกรรมผลิตล้อยางยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง อุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก อุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์ขวดแก้ว อุตสาหกรรมผลิต อุตสาหกรรมผลิตสารเคมี อุตสาหกรรมผลิตกระดาษโลหะ อุตสาหกรรมผลิตสิ่งทอ เสื้อผ้า โรงแรม โรงพยาบาล ห้องปลอดเชื้อ (Clean Room) ล้างแอร์โรงงาน ชลบุรี ระบบปรับอากาศโรงงาน

ล้างซ่อมติดตั้งแอร์โรงงาน ชลบุรี ห้างสรรพสินค้า

ล้างซ่อมติดตั้งแอร์โรงงาน ชลบุรี ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร บาร์โกดัง คลังสินค้า ศูนย์โลจิสติกส์ ศูนย์กระจายสินค้า อาคารสำนักงาน สนามบิน สถานีรถไฟฟ้า และโรงไฟฟ้า เป็นต้น โดยผลลัพธ์ที่ได้นั้นสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้เป็นอย่างดี รวมถึงประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเรามีโซลูชั่นที่หลากหลายที่จะมาตอบสนองลูกค้าเช่น พัดลมระบายอากาศในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ระบบลดความร้อนในโรงงาน ท่อส่งลมพิเศษน้ำหนักเบา ท่อลมหุ้มฉนวน (PID DUCT) ท่อดักท์สไปร่อน ดักเมท หน้าแปลน อุปกรณ์ท่อดัก ท่อดักส์ ท่อลม หุ้มฉนวน พัดลมไอเย็น พัดลมไอเย็น (EVAP) พัดลมอุตสาหกรรม HVLS Fan พัดลมยักษ์ Big Fan เครื่องผลิตออกซิเจน การดักจับควันเชื่อมและฟูม เครื่องดูดควันเชื่อม พัดลมกรองอากาศ เครื่องกรองสำหรับห้องครัว ปั๊มน้ำ อินเวอร์เตอร์ คอนโทรลวาล์ว ระบบชิลเลอร์ ฉนวนกันความร้อน คูลลิ่งทาวเวอร์ พัดลมและกงล้อแลกเปลี่ยนพลังงานความร้อน ฉนวนท่อยาง สมาร์ทไลท์ติ้ง และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม บริการออกแบบระบบ และโบลเวอร์อุตสาหกรรม ล้างซ่อมติดตั้งแอร์โรงงาน ชลบุรี เนื่องจากระบบลมมีความสำคัญกับงานอุตสาหกรรม ที่จะช่วยให้การผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ทีมงานวิศวกรของเรามีความชำนาญในการออกแบบ ติดตั้ง พัดลม โบลเวอร์อุตสาหกรรม และคอมเพรสเซอร์ให้เหมาะสมกับงานในลักษณะต่างๆ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและใช้พลังงานเหมาะสมและประหยัดที่สุด ด้วยสินค้าและโซลูชั่นที่เรามี พัดลมระบายอากาศ แบบติดผนัง พัดลมฟาร์ม พัดลมดูดอากาศ พัดลมถังกลม พัดลมระบายอากาศ (Wall Exhaust Fan) พัดลมระบายอากาศ (Roof Fan) หรือพัดลมหลังคา พัดลมระบายอากาศติดหลังคา ล้างแอร์โรงงาน ชลบุรี ระบบปรับอากาศโรงงาน

ล้างซ่อมติดตั้งแอร์โรงงาน ชลบุรี เครื่องดูดพ่นอากาศ

ล้างซ่อมติดตั้งแอร์โรงงาน ชลบุรี พัดลมถังกลม ทั่วไปจะใช้ในระบบ HVAC และการใช้งานในอุตสาหกรรมเบา เช่น ควันไอเสีย หรือติดผนังเพื่อการระบายอากาศทั่วไป ใช้ในการดูดระบายอากาศ หรือส่งลมตามท่อ ตั้งแต่ขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดใหญ่ สร้างปริมาณลมได้มาก ไกล ทำงานเสียงเงียบเบา ระบบบำบัดฝุ่น ระบบเครื่องกรองฝุ่นและมลพิษซึ่งถูกออกแบบเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่สูง ซึ่งออกแบบให้สามารถต่อเฉพาะที่หรือต่อท่อ Duct Dust Collector Mobile ในการแก้ปัญหาสำหรับการกำจัดฝุ่น รวมถึงการบำรุงรักษาและการใช้งานที่ง่าย ล้างซ่อมติดตั้งแอร์โรงงาน ชลบุรี พัดลม สำหรับระบายอากาศในอาคาร การระบายอากาศเป็นกระบวนการ “เปลี่ยน” หรือเปลี่ยนถ่ายอากาศในทุกพื้นที่ รวมถึงการแลกเปลี่ยนอากาศสู่ภายนอก และการหมุนเวียนของอากาศภายในอาคาร ล้างซ่อมติดตั้งแอร์โรงงาน ชลบุรี พัดลม สำหรับงานดูดควันเชื่อม /กลิ่น /ไอ Industrial Spray booth Paint booth พัดลม สำหรับห้องพ่นสี พัดลมอุตสาหกรรม สำหรับระบบห้องพ่นสี. สีที่ฟุ้งจะถูกดูดด้วยลมจากพัดลมดูด Dry Spray Booth ห้องพ่นสีระบบม่านกรองแห้ง Water Spray Booth ห้องพ่นสีระบบม่านน้ำ ล้างซ่อมติดตั้งแอร์โรงงาน ชลบุรี เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลม เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมแบบหล่อลื่นด้วยน้ำมัน เครื่องอัดอากาศหรือปั๊มลมแบบเคลื่อนที่ ล้างแอร์โรงงาน ชลบุรี ระบบปรับอากาศโรงงาน

ล้างแอร์ ชลบุรี ราคาล้างแอร์ ชลบุรี นาป่าล้างแอร์ ชลบุรี บ้านสวนล้างแอร์ ชลบุรี บางแสนล้างแอร์ ชลบุรี อมตะนคร, ร้านล้างแอร์ ชลบุรี, ร้านแอร์ชลบุรี ราคาถูก, ร้านซ่อมแอร์บ้าน ชลบุรี, ล้างแอร์แหลมฉบัง, ล้างแอร์ชลบุรี, ล้างแอร์ อันดับ 1 ชลบุรี, ล้างแอร์ระยอง, ล้างแอร์ ชลบุรี ศรีราชา, ล้างแอร์ ศรีราชา, ล้างซ่อมติดตั้งแอร์โรงงาน ชลบุรี, ล้างซ่อมติดตั้งแอร์โรงงาน ระยอง, ล้างซ่อมติดตั้งแอร์โรงงาน ชลบุรีศรีราชา, ล้างซ่อมติดตั้งแอร์โรงงาน ศรีราชา

รับสมัครช่างแอร์ 2 ตำแหน่ง เพื่อขยายงาน

ล้าง + ติดตั้ง +ซ่อมได้
ถ้าเป็นแอร์ใหญ่โรงงาน เพิ่มค่าแรงได้
หน้าร้านอยู่แหลมฉบังชลบุรี

  • ค่าแรงสตาร์ท 16000-20000 บาทแล้วแต่ประสบการณ์
  • ทดลองงาน 2 เดือน
  • มีเบี้ยขยัน 500-800-1000-1200
  • พื้นที่งานชลบุรี ระยอง
  • มีที่พักให้ฟรี เน็ตฟรี แก๊สหุงต้มฟรี น้ำดื่มฟรี
  • เย็นๆมีชาให้ดื่ม เพื่อความชื่นใจ
  • ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน

คุณสมบัติที่ต้องการ

อดทน ขยัน มีความรับผิดชอบ ไม่ติดยาเสพติด สนใจติดต่อ แบงค์ 063-3630465