JNB เจริญแอร์เซอร์วิส

ล้างแอร์ระยอง บริการล้างเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง

ล้างแอร์ระยอง

ล้างแอร์ระยอง บริการล้างเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง โดยช่างจากแพลตฟอร์ม ล้างแอร์ ระยอง บริการล้างเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง โดยช่างจากแพลตฟอร์ม ล้างแอร์ ระยอง ค่าบริการขั้นต่ำ 650 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ผู้ให้บริการช่างจากแพลตฟอร์ม ล้างแอร์ ระยอง การรับประกันรับประกันงานบริการล้างแอร์ 30 วัน นับจากวันใช้บริการพื้นที่ให้บริการพื้นที่ให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง บริการล้างเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ด้วยน้ำยาขจัดคราบ จบในราคาเดียว ไม่มีจ่ายเพิ่ม ใส่ใจ ดูแลความสะอาด ระหว่างการล้างแอร์ โดยทีมช่างผู้ชำนาญงาน จากแพลตฟอร์ม ล้างแอร์ ระยอง ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มรวบรวมช่างคุณภาพและบริการดูแลบ้านครบวงจร มีขั้นตอนมาตรฐานในการทำงาน ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์คุณภาพสูงในการให้บริการ ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่เริ่มต้น พร้อมรับประกันผลงาน 30 วัน ให้บริการโดย ล้างแอร์ ระยอง ล้างแอร์สะอาด ราคาเดียวทุก BTU รับประกัน 30 วัน อาการผิดปกติและความเสียหายจากการล้าง กรณีจุดติดตั้งสูงเกิน 3 เมตรลูกค้า กรณีล้างแอร์ 2 เครื่องขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์การใช้บริการในสถานที่ วันและเวลาเดียวกันเท่านั้น ไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในครั้งถัดไปได้ ขั้นตอนการทำงาน เก็บข้อมูลก่อนการให้บริการ ตรวจเช็คการทำงานของแอร์ว่าทำงานปกติหรือไม่ เช่น ความเย็น บานสวิง หรือมีเสียงผิดปกติ ตรวจวัดกระแสไฟฟ้าและวัดอุณหภูมิหน้าเครื่องก่อนทำการล้าง โดยยกเลิกการวัดแรงดันน้ำยาก่อนล้าง กรณีแอร์มีความผิดปกติ ช่างจะไม่ทำการล้าง แต่จะเสนอราคาค่าบริการซ่อมตามอาการ ขั้นตอนการล้าง ช่างนำอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อเข้าปฏิบัติงาน เช่น เครื่องฉีดน้ำ ผ้าใบ ถังน้ำขนาดเล็ก ปิดเบรกเกอร์แอร์ เพื่อความปลอดภัย

ล้างแอร์ ระยอง ใช้ถุงพลาสติกคลุมแผงวงจรกันน้ำกระเด็น

ล้างแอร์ ระยอง ใช้ผ้าใบสะอาดปูพื้น คลุมโต๊ะ เตียง โดยรอบ ก่อนเริ่มทำการล้างแอร์ ถอดฟิลเตอร์, หน้ากากแอร์และถาดน้ำทิ้ง การถอดชิ้นส่วน ทีมช่างจะพิจารณาถึงความเหมาะสมอีกครั้งที่หน้างาน เพื่อป้องกันเครื่องชำรุดเสียหาย นำออกไปล้างให้สะอาดและใช้ถุงพลาสติกคลุมแผงวงจรกันน้ำกระเด็น ฉีดล้างแผงคอยล์เย็น ฉีดล้างพัดลมโพรงกระรอกและฉีดอัดท่อน้ำทิ้งให้สะอาด ไม่ถอดพัดลมโพรงกระรอก กำจัดกลิ่น คราบสกปรก คราบน้ำมัน คราบฝุ่น บนแผงคอยล์เย็น ช่วยให้อากาศหมุนเวียนได้ดีขึ้น ประมาณน้ำยาที่ใช้ ขึ้นอยู่กับคราบมัน และความสกปรกของคอยล์เย็น ใช้โบลเวอร์เป่าให้แห้ง แล้วใช้ผ้าแห้งเช็ดให้สะอาด พร้อมประกอบ หน้ากาก ฟิลเตอร์ และถาดน้ำทิ้งกลับเข้าดังเดิม ล้างคอยล์ร้อน บริเวณฟิลคอลย์และพัดลม โดยฉีดล้างให้สะอาด แล้วจึงใช้โบลเวอร์เป่าให้แห้ง เฉพาะตัวที่ล้างได้ ฉีดล้างฝาครอบ คอยล์ร้อนให้สะอาด แล้วนำมาประกอบ เช็ดด้วยผ้าสะอาด กรณีคอยล์ร้อนหรือคอยล์เย็น สูงเกิน 3 เมตรลูกค้า ลูกค้าต้องติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนทำรายการ กรณีหน้างานที่มีคอยล์ร้อนหรือคอยล์เย็น สูงเกิน 3 เมตรจะพิจารณาโดยทีมช่างและอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือต้องตั้งนั่งร้านจะมีค่าบริการเพิ่มเติม กรณีช่างเข้าหน้างาน และ ลูกค้าไม่ได้แจ้งเรื่องคอยล์ร้อนหรือคอยล์เย็นเกิน 3 เมตร ก่อน จึงเป็นสาเหตุให้ไม่สามารถล้างได้ จะมีค่าเดินทางให้ช่าง 300 บาท

ล้างแอร์ ระยอง ขั้นตอนหลังการล้าง

ล้างแอร์ ระยอง กรณีคอยล์ร้อน หรือ คอยล์เย็นสูงกว่า 3 เมตรขึ้นไปหรือพื้นที่ไม่เหมาะสม เช่น คอนโดที่ไม่มีระเบียงหรือไม่สามารถปีนออกไปแกะล้างได้ ทางบริษัทจะขอสงวนสิทธิ์ฉีดล้างโดยไม่แกะล้างคอยล์ร้อน หรือไม่รับงาน ขั้นตอนหลังการล้าง เปิดเบรกเกอร์แอร์ เปิดเครื่องทดสอบประมาณ 15 นาที พร้อมตรวจสอบการทำงานของแอร์ เช่น ไฟหน้าเครื่อง ฟังเสียง อุณหภูมิ บานสวิง มีอาการน้ำหยดหรือไม่ ล้างแอร์แบบธรรมดา และตัดล้าง แตกต่างกันอย่างไร การล้างแอร์แบบธรรมดา การล้างแอร์ธรรมดาเป็นการถอดชิ้นส่วนแอร์ออกมา 50% ของทั้งหมด หรือ การล้างด้วยปั้มน้ำแรงดันสูงเป็นการฉีดล้างทำความสะอาด หน้ากากแอร์, แผ่น Filter, แผงคอยล์เย็นด้านหน้า, พัดลมโพรงกระรอก ด้วยปั๊มแรงดันสูงลงน้ำยาล้างแอร์ ล้างอุปกรณ์แอร์ทุกชิ้นที่สามารถล้างได้ และทำการเป่าชิ้นส่วนให้แห้งเพื่อรอนำมาประกอบใส่ที่เดิมทุกชิ้นให้เรียบร้อย (การล้างแอร์แบบธรรมดา ไม่สามารถล้างแผงคอยล์เย็นด้านในและด้านบน รวมถึงถาดน้ำทิ้งบริเวณด้านหลังของตัวแอร์ก็ไม่สามารถล้างได้) วิธีการล้างแอร์แบบธรรมดา จะทำการล้างถอดหน้ากากแอร์ของตัวคอยล์เย็นและอุปกรณ์ต่างๆ แต่ไม่ได้ยกตัวแอร์ลงมาล้างทำความสะอาด เพราะเป็นการล้างแบบธรรมดาต่อจากนั้นใช้ผ้าใบคลุมตัวแอร์ ด้านในเพื่อทำการฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อทำความสะอาดชำระล้างสิ่งสกปรกที่เกาะอยู่ทั้งภายในและภายนอกของตัวคอยล์เย็น และล้างแผงรังผึ้งใบพัดแอร์ล้างโพรงกระรอก และล้างตัวคอยล์ร้อนหรือเรียกว่าคอมเพรสเซอร์แอร์

ล้างแอร์ระยอง ล้างด้วยปั๊มแรงดันสูง

ล้างแอร์ระยอง แล้วทำการล้างด้วยปั๊มแรงดันสูงและล้างแต่ละส่วนอุปกรณ์ทุกชิ้น แล้วนำมาทำการเป่าให้แห้งก่อน แล้วจึงนำกลับไปประกอบเข้าที่เดิม ยกตัวอย่างอาการที่ควรล้างแบบธรรมดา เช่น แอร์มีน้ำหยดน้ำรั่ว แอร์มีแต่ลมร้อนออกมา แอร์ไม่เย็น แอร์มีฝุ่นเกาะติด แอร์กินไฟมาก สูดอากาศภายในห้องแล้วไม่สดชื่น การล้างแอร์แบบตัดล้าง บริการล้างแอร์แบบตัดล้าง ขนาด 9,000-24,000 BTU ราคา 1900.- บริการล้างแอร์แบบตัดล้างขนาด 24,001-36,000 BTU ราคา 2,400.- มีการถอดชิ้นส่วนแอร์ออกมา 100% เป็นการตัดคอยล์เย็นของแอร์มาทำการล้างด้านล่าง เมื่อล้างเรียบร้อยแล้วก็นำกลับไปประกอบเข้าที่เดิมและทำการแวคคั่มระบบเติมน้ำยาเข้าระบบใหม่ จะล้างแบบนี้ในกรณีที่แอร์ของเราใช้งานมานาน 3-5 ปี จนแอร์เกิดอาการไม่ปกติ โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้สำหรับแอร์ที่ไม่สามารถถอดรางน้ำทิ้งออกจากตัวแอร์ได้ และไม่สามารถล้างถาดน้ำทิ้งที่ด้านหลังของแอร์ได้และแผงคอยล์เย็นด้านบนก็ไม่สามารถล้างได้เช่นกัน จึงต้องมีทำการล้างใหญ่ 3-5 ปีต่อครั้ง (ขึ้นอยู่ตามสภาพแวดล้อม) เช่น แอร์แบบติดผนังที่เกิดอาการน้ำรั่วซ้ำ ๆ ทั้งที่ได้ทำการล้างแอร์ไปแล้วเมื่อไม่นานนี้ หรือว่ามีอาการน้ำหยด อาการของแอร์ที่ควรล้างแบบตัดล้าง

ล้างแอร์ ชลบุรี ราคาล้างแอร์ ชลบุรี นาป่าล้างแอร์ ชลบุรี บ้านสวนล้างแอร์ ชลบุรี บางแสนล้างแอร์ ชลบุรี อมตะนคร, ร้านล้างแอร์ ชลบุรี, ร้านแอร์ชลบุรี ราคาถูก, ร้านซ่อมแอร์บ้าน ชลบุรี, ล้างแอร์แหลมฉบัง, ล้างแอร์ชลบุรี, ล้างแอร์ อันดับ 1 ชลบุรี, ล้างแอร์ระยอง, ล้างแอร์ ชลบุรี ศรีราชา, ล้างแอร์ ศรีราชา, ล้างซ่อมติดตั้งแอร์โรงงาน ชลบุรี, ล้างซ่อมติดตั้งแอร์โรงงาน ระยอง, ล้างซ่อมติดตั้งแอร์โรงงาน ชลบุรีศรีราชา, ล้างซ่อมติดตั้งแอร์โรงงาน ศรีราชา

ล้างแอร์ระยอง

รับสมัครช่างแอร์ 2 ตำแหน่ง เพื่อขยายงาน

ล้าง + ติดตั้ง +ซ่อมได้
ถ้าเป็นแอร์ใหญ่โรงงาน เพิ่มค่าแรงได้
หน้าร้านอยู่แหลมฉบังชลบุรี

  • ค่าแรงสตาร์ท 16000-20000 บาทแล้วแต่ประสบการณ์
  • ทดลองงาน 2 เดือน
  • มีเบี้ยขยัน 500-800-1000-1200
  • พื้นที่งานชลบุรี ระยอง
  • มีที่พักให้ฟรี เน็ตฟรี แก๊สหุงต้มฟรี น้ำดื่มฟรี
  • เย็นๆมีชาให้ดื่ม เพื่อความชื่นใจ
  • ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน

คุณสมบัติที่ต้องการ

อดทน ขยัน มีความรับผิดชอบ ไม่ติดยาเสพติด สนใจติดต่อ แบงค์ 063-3630465