JNB เจริญแอร์เซอร์วิส

ล้างซ่อมติดตั้งระบบปรับอากาศโรงงานอุตสาหกรรม

ระบบปรับอากาศโรงงาน

ระบบปรับอากาศโรงงาน ล้างซ่อมติดตั้งระบบปรับอากาศโรงงานอุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญทางวิศวกรรมสำหรับระบบชิลเลอร์ อุตสาหกรรม และระบบปรับอากาศ พร้อมให้การบริการแบบครบวงจร อาทิเช่น การออกแบบ ติดตั้ง และ วางระบบงานชิลเลอร์ และ ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ ติดตั้งระบบชิลเลอร์ทำน้ำเย็น ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง ชิลเลอร์อุตสาหกรรม เครื่องทำน้ำเย็นชิลเลอร์ การออกแบบและติดตั้ง งานระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ (HVAC) ทั้ง ติดแอร์บ้าน แอร์โรงงาน แอร์สำหรับออฟฟิต และโชว์รูมสินค้าต่างๆ ทั้งระบบแอร์แบบแยกส่วนขนาดเล็กไปถึงขนาดใหญ่ระบบทำความเย็นแบบชิลเลอร์ (Chiller) สำหรับหล่อเย็นให้เครื่องจักรและระบบปรับอากาศ ระบบจ่ายลมแบบเฉพาะจุด (Spot Cooling) สำหรับไลด์การผลิต รวมถึงระบบระบายอากาศในรูปแบบต่างๆ ระบบอีแวปโรงงานอุตสาหกรรม (EVAP) เพื่อสร้างลมเย็น ลดความร้อน และ ระบายอากาศ ให้กับทุกอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นโรงงานผลิต, พื้นที่จัดเก็บ, คลังสินค้า, โกดัง และอื่นๆ อีกมากมาย JNB Air Service ก่อตั้งขึ้นโดยทีมงานผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ มีความชำนาญเฉพาะทางในวงการ HVAC, Utility, Clean room และ Energy Saving มากว่า 15 ปี เราพร้อมบริการออกแบบ ติดตั้งในรูปแบบ Turn Key Service หรือที่เรียกว่า Solution Provider สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง พัดลมยักษ์ HVLS Big Fan การประหยัดพลังงานระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ (HVAC System) ระบบควบคุมความชื้น (Dry Room) ระบบเครื่องกลและสุขาภิบาล (Mechanical & Sanitary System) ระบบสนับสนุนกระบวนการผลิต (Process Utility System) งานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมงานระบบ สุขาภิบาล ดับเพลิง และออกแบบระบบประหยัดพลังงาน Energy Saving ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ Ai ล้ำสมัยที่สุดในยุคนี้เพื่อให้ลูกค้าประหยัดพลังงานและค่าไฟได้มากที่สุด

ระบบปรับอากาศโรงงาน รับติดตั้งเครื่องและอุปกรณ์สำหรับชิลเลอร์

รับติดตั้งเครื่องและอุปกรณ์สำหรับชิลเลอร์ ทั้งระบบแบบ Turn Key รับเหมางาน ติดตั้งระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ รับออกแบบและ ติดตั้งระบบห้องควบคุมความดันอากาศ  รับออกแบบและติดตั้งระบบควบคุมความชื้นภายในห้อง รับออกแบบและ ติดตั้งหอระบายความร้อน  JNB Air Service  รับออกแบบและติดตั้งคอยล์เย็น วาล์วพีไอซีวี เครื่องส่งลม รับออกแบบ ติดตั้งระบบอีแวปโรงงานอุตสาหกรรม (EVAP) รับออกแบบ ติดตั้งท่อน้ำเย็นและฉนวน Chilled Water Pipe  รับออกแบบ ติดตั้งระบบท่อส่งลมเย็น Duct Work รับออกแบบ ผลิตและติดตั้งงานท่อลม (PID DUCT) ออกแบบ และติดตั้งระบบท่อลมระบายอากาศ Exhaust Duct Work ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ Electrical Work บริการออกแบบระบบปรับอากาศ และระบายอากาศในโรงงานและอาคาร (HVAC System) ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบปรับอากาศให้มีความเหมาะสมที่สุดซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ในส่วนของการออกแบบ HVAC นั้นเราพิจารณาและออกแบบให้กับลูกค้า โดยคำนึงถึง วัตถุประสงค์การใช้งาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนกระบวนการผลิตของลูกค้าแต่ละรายที่มีความต้องการแตกต่างกัน อาทิเช่น ในทุกภาคธุรกิจทั้งโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ อุตสาหกรรมผลิตล้อยางยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง อุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก อุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์ขวดแก้ว อุตสาหกรรมผลิต อุตสาหกรรมผลิตสารเคมี อุตสาหกรรมผลิตกระดาษโลหะ อุตสาหกรรมผลิตสิ่งทอ เสื้อผ้า โรงแรม โรงพยาบาล ห้องปลอดเชื้อ (Clean Room) คลีนิค โรงเรียน สถานศึกษา วัด สถานปฏิบัติธรรม ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร บาร์โกดัง คลังสินค้า ศูนย์โลจิสติกส์ ศูนย์กระจายสินค้า อาคารสำนักงาน สนามบิน สถานีรถไฟฟ้า และโรงไฟฟ้า เป็นต้น โดยผลลัพธ์ที่ได้นั้นสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้เป็นอย่างดี

ล้างซ่อมติดตั้งแอร์โรงงานประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ล้างซ่อมติดตั้งแอร์โรงงาน ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเรามีโซลูชั่นที่หลากหลายที่จะมาตอบสนองลูกค้าเช่น พัดลมระบายอากาศในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ระบบลดความร้อนในโรงงาน ท่อส่งลมพิเศษน้ำหนักเบา ท่อลมหุ้มฉนวน (PID DUCT) ท่อดักท์สไปร่อน ดักเมท หน้าแปลน อุปกรณ์ท่อดัก ท่อดักส์ ท่อลม หุ้มฉนวน พัดลมไอเย็น พัดลมไอเย็น (EVAP) พัดลมอุตสาหกรรม HVLS Fan พัดลมยักษ์ Big Fan เครื่องผลิตออกซิเจน การดักจับควันเชื่อมและฟูม เครื่องดูดควันเชื่อม พัดลมกรองอากาศ เครื่องกรองสำหรับห้องครัว ปั๊มน้ำ อินเวอร์เตอร์ คอนโทรลวาล์ว ระบบชิลเลอร์ ฉนวนกันความร้อน คูลลิ่งทาวเวอร์ พัดลมและกงล้อแลกเปลี่ยนพลังงานความร้อน ฉนวนท่อยาง สมาร์ทไลท์ติ้ง และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม บริการออกแบบระบบ และโบลเวอร์อุตสาหกรรม เนื่องจากระบบลมมีความสำคัญกับงานอุตสาหกรรม ที่จะช่วยให้การผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ทีมงานวิศวกรของเรามีความชำนาญในการออกแบบ ติดตั้ง พัดลม โบลเวอร์อุตสาหกรรม และคอมเพรสเซอร์ให้เหมาะสมกับงานในลักษณะต่างๆ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและใช้พลังงานเหมาะสมและประหยัดที่สุด ด้วยสินค้าและโซลูชั่นที่เรามีอาทิเช่น Industrial Ventilation, Supply/Exhaust Air พัดลมระบายอากาศ แบบติดผนัง พัดลมฟาร์ม พัดลมดูดอากาศ พัดลมถังกลม พัดลมระบายอากาศ (Wall Exhaust Fan), Roof Ventilation พัดลมระบายอากาศ (Roof Fan) หรือพัดลมหลังคา พัดลมระบายอากาศติดหลังคา (Roof Exhaust Fan), General Ventilation Mobile fan พัดลมเคลื่อนที่ High Pressure blower อลูมิเนียม โบลเวอร์ แรงดันสูง ชนิดขับตรงขั้วใบพัด ใบพัดแบบปิด ชนิดทดสายพาน ใบพัดแบบปิด ชนิดขับตรงขั้วใบพัด ระบบปรับอากาศโรงงาน

บริการออกแบบระบบบำบัดมลภาวะทางอากาศ

JNB Air Service เป็นผู้ออกแบบผลิตและติดตั้งระบบบำบัดมลพิษทางอากาศรวมทั้งระบายอากาศที่ครอบคลุมทุกภาคอุตสาหกรรม อาทิเช่น Dust collector สำหรับกำจัดฝุ่นอุตสาหกรรม Mini Dust เครื่องดูดฝุ่นสำหรับฝุ่นหรือควันปริมาณน้อย ใช้ดูดฝุ่นขนาดเล็ก เช่น ฝุ่นเครื่องสำอาง งานตกแต่ง เครื่องประดับ งานทดลองในห้องปฏิบัติการ (LAB TEST) ยาเวชภัณฑ์ อาหาร และงานเจียร หรืออื่นๆที่มีฝุ่นผงขนาดเล็ก ใช้ดูดควันเชื่อมในงานเชื่อมขนาดเล็ก เช่น ควันบัดกรี ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือควันที่มีกลิ่นก็สามารถ กรองได้โดยเลือกใช้ไส้กรอง Activated Carbon Filter DC เครื่องดูดฝุ่นแบบบอลลูน สำหรับทุกอุตสาหกรรม มีประสิทธิภาพการดูดสูงเหมาะกับ อุตสาหกรรมทุกประเภท สามารถ ดูดฝุ่นเพื่อกำจัดมลภาวะหรือนำวัสดุมาใช้ใหม่ ใช้งานเฉพาะที่ ใช้งานกับฝุ่นได้หลากหลาย เช่น ขี้เลื่อย, เม็ดพลาสติก, แป้ง, ข้าวโพด, เศษผ้า, ฝุ่นเคมี, ฝุ่นผงเซรามิค, ฝุ่นผงสี, ฝุ่นงานเจียร, ฝุ่นจากหลุมเทข้าวหรือถังพักข้าว, เครื่องยิงสีข้าว แต่ไม่สามารถใช้ได้กับฝุ่น ที่มีความคม, ร้อน, ชื้น เครื่องดูดฝุ่นสำหรับสายพาน และกระพ้อ เครื่องดูดฝุ่นสำหรับไซโล เครื่องเก็บฝุ่นทนแรงดูดสูง เครื่องดูดฝุ่นสำหรับหลุมเทวัสดุหรือวัตถุดิบ เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม ระบายแรงดันใน Silo ปูนและถังเก็บวัตถุดิบที่มีฝุ่นฟุ้งกระจาย

ล้างแอร์ ชลบุรี ราคาล้างแอร์ ชลบุรี นาป่าล้างแอร์ ชลบุรี บ้านสวนล้างแอร์ ชลบุรี บางแสนล้างแอร์ ชลบุรี อมตะนคร, ร้านล้างแอร์ ชลบุรี, ร้านแอร์ชลบุรี ราคาถูก, ร้านซ่อมแอร์บ้าน ชลบุรี, ล้างแอร์แหลมฉบัง, ล้างแอร์ชลบุรี, ล้างแอร์ อันดับ 1 ชลบุรี, ล้างแอร์ระยอง, ล้างแอร์ ชลบุรี ศรีราชา, ล้างแอร์ ศรีราชา, ล้างซ่อมติดตั้งแอร์โรงงาน ชลบุรี, ล้างซ่อมติดตั้งแอร์โรงงาน ระยอง, ล้างซ่อมติดตั้งแอร์โรงงาน ชลบุรีศรีราชา, ล้างซ่อมติดตั้งแอร์โรงงาน ศรีราชา

ระบบปรับอากาศโรงงาน

รับสมัครช่างแอร์ 2 ตำแหน่ง เพื่อขยายงาน

ล้าง + ติดตั้ง +ซ่อมได้
ถ้าเป็นแอร์ใหญ่โรงงาน เพิ่มค่าแรงได้
หน้าร้านอยู่แหลมฉบังชลบุรี

  • ค่าแรงสตาร์ท 16000-20000 บาทแล้วแต่ประสบการณ์
  • ทดลองงาน 2 เดือน
  • มีเบี้ยขยัน 500-800-1000-1200
  • พื้นที่งานชลบุรี ระยอง
  • มีที่พักให้ฟรี เน็ตฟรี แก๊สหุงต้มฟรี น้ำดื่มฟรี
  • เย็นๆมีชาให้ดื่ม เพื่อความชื่นใจ
  • ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน

คุณสมบัติที่ต้องการ

อดทน ขยัน มีความรับผิดชอบ ไม่ติดยาเสพติด สนใจติดต่อ แบงค์ 063-3630465