JNB เจริญแอร์เซอร์วิส

ระบบปรับอากาศแบบทำน้ำเย็นระบายความร้อน

ระบบปรับอากาศแบบทำน้ำเย็นระบายความร้อน

ระบบปรับอากาศแบบทำน้ำเย็นระบายความร้อน ประเภทเป็นชุดระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water Cooled Package) ประเภทเป็นชุดระบายความร้อนด้วยน้ำแบบนี้จะมีขนาดเล็กโดยทั้งชุดอยู่ภายในบริเวณปรับอากาศซึ่งจะมีคอมเพรสเซอร์อยู่ภายในด้วย แต่จะมีขดท่อระบายความร้อนด้วยน้ำแยกกันแต่ละชุด ดังนั้นปัญหาของระบบนี้คือการบำรุงรักษาหรือการทำความสะอาดคอนเดนเซอร์ซึ่งมีขนาดเล็กและมีจำนวนมาก ส่วนระบบปั๊มน้ำระบายความร้อนและหอผึ่งเย็นจะเหมือนกับระบบระบายความร้อนด้วยน้ำแบบอื่น ในการตรวจสอบและบำรุงรักษาคอนเดนเซอร์นั้นก็ทำเช่นเดียวกับคอนเดนเซอร์ของระบบใหญ่ ระบบปรับอากาศแบบเป็นชุดระบายความร้อนด้วยน้ำ ประเภทแยกส่วน (Split Type)  ประเภทแยกส่วน เป็นแบบที่มีขนาดเล็กที่สุด ส่วนใหญ่ใช้กับห้องปรับอากาศในโรงงานเพราะสะดวกในการใช้งานและการดูแลรักษาไม่ยุ่งยากมากนักแต่ประสิทธิภาพต่ำกว่าระบบใหญ่ ส่วนประกอบที่ใช้พลังงาน แยกเป็น 2 ส่วนคือ Condensing Unit อาจอยู่ภายนอกห้อง ซึ่งประกอบด้วยขดท่อความร้อน พัดลม และคอมเพรสเซอร์  Fan Coil Unit จะอยู่ภายในห้อง ซึ่งประกอบด้วยขดท่อความเย็นและพัดลม โดยทั้งสองส่วนจะเชื่อมต่อกันด้วยท่อทองแดง สิ่งที่สำคัญของระบบนี้จะต้องทำความสะอาดขดท่อและกรองอากาศเป็นประจำ รวมทั้งตรวจเช็คปริมาณสารทำความเย็นและฉนวนหุ้มท่อ นอกจากนั้นในการติดตั้งถ้ามีระยะห่างกันเกิน 5 เมตร จะต้องขยายขนาดท่อดูดสารทำความเย็น(ท่อไอ)ให้ใหญ่ขึ้นและเพิ่มปริมาณสารหล่อลื่นเข้าไปในคอมเพรสเซอร์

การติดตั้ง Condensing Unit สูงกว่า Fan Coil Unit

ระบบปรับอากาศแบบทำน้ำเย็นระบายความร้อน ถ้าติดตั้ง Condensing Unit สูงกว่า Fan Coil Unit ท่อทางดูดจะต้องทำ TAP เป็นรูปตัวยู หรือตัวเอส เพื่อจะให้น้ำมันหล่อลื่นถูกดูดกลับเข้าคอมเพรสเซอร์ได้ มิเช่นนั้นคอมเพรสเซอร์จะเกิดการไหม้ได้ นอกจากนั้นกรณีที่ลิ้นลดความดันอยู่ที่ Condensing Unit จะต้องทำการหุ้มฉนวนท่อทองแดงทั้งสองท่อแยกจากกัน การติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ไม่ถูกต้องจะส่งผลให้สิ้นเปลืองพลังงานสูงขึ้น ดังนั้นควรพิจารณาถึงหลักเกณฑ์โดยทั่วไปในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสม หลักการติดตั้งคอล์ยร้อน (Condensing Unit) ควรติดตั้งห่างจากช่องเปิดหรือบริเวณหน้าต่างเพื่อป้องกันเสียงรบกวนและความร้อนเข้าสู่ภายบ้าน ร้านล้างแอร์ ชลบุรีควรติดตั้งส่วนระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศโดยหลีกเลี่ยงการระบายความร้อนเข้าหากัน ควรติดตั้งใกล้กับส่วนจ่ายลมเย็น (คอล์ยเย็น) เพื่อจำกัดระยะของท่อน้ำยาให้สั้นที่สุด ควรติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้งให้มีความลาดเอียงเพื่อป้องกันการเอ่อล้นของน้ำทิ้ง ควรหุ้มท่อสารทำความเย็นจากคอล์ร้อนไปยังแผงท่อทำความเย็น (Cooling coil) ของเครื่องแบบแยกส่วนด้วยฉนวนที่มีความหนาประมาณ 0.5 นิ้ว หรือตามที่ผู้ผลิตแนะนำ เพื่อป้องกันมิให้มีสารทำความเย็นภายในท่อแลกเปลี่ยนความร้อนกับ อากาศภายนอกตามเส้นท่อ ตำแหน่งติดตั้งคอล์ยร้อน(หรือเครื่องแบบหน้าต่าง) ควรอยู่ในที่ร่ม ไม่ถูกแสงแดดร้านแอร์ชลบุรี ราคาถูก หลักการติดตั้งส่วนคอล์ยเย็น (Fan Coil Unit) ควรติดตั้งในตำแหน่งของคอล์ยเย็นที่สามารถกระจายลมเย็นได้อย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งห้อง

ร้านแอร์ชลบุรี ราคาถูกอย่าติดตั้งเครื่องในมุมอับ

ระบบปรับอากาศแบบทำน้ำเย็นระบายความร้อน ร้านแอร์ชลบุรี ราคาถูก อย่าติดตั้งเครื่องในมุมอับ อย่าให้สิ่งของกีดขวางทางไหลของอากาศเพราะจะทำให้อากาศหมุนเวียนไม่สะดวก บริเวณที่ติดตั้งเครื่องต้องแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักและแรงสั่นสะเทือนจากการทำงานได้ หลีกเลี่ยงการวางแผงคอล์ยเย็น ใกล้กับประตู หน้าต่างหรือพัดลมดูดอากาศ ควรวางแผงคอล์ยเย็น ในบริเวณที่สามารถตรวจซ่อมภายหลังได้อย่างสะดวก อย่าตั้งชิดผนังที่โดนแดดจัดเพราะจะทำให้ได้รับความร้อนจากภายนอกได้ง่าย พยายามติดตั้งคอยล์เย็นให้อยู่ใกล้กับคอล์ยร้อนจะทำให้ประสิทธิภาพสูงสุดร้านแอร์ชลบุรี ราคาถูก จำหน่าย ติดตั้ง รับเหมา วางระบบ ร้านล้างแอร์ ชลบุรีเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่น จำหน่ายอะไหล่แอร์ราคาส่งทั่วประเทศ พร้อมบริการหลังการขายครบครัน แอร์มีแต่ลมร้อน สาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างนะ แจก 5 วิธีดูแลตู้เย็น ไม่ให้กินไฟ แถมช่วยยืดอายุการใช้งาน ประโยชน์ของตู้กดน้ำเย็น และวิธีเลือกซื้อตู้กดน้ำ เลือกแบบร้านแอร์ชลบุรี ราคาถูก ซ่อมแอร์ เหยียบกระเบื้องพลาด ตกลงมาดับ ขั้นตอนการแวคคั่ม หรือการทำแอร์เป็นระบบสุญญากาศแรงดันไฟฟ้ากับแอร์บ้าน แก้ไขอย่างไรเมื่อเกิดปัญหา คอนเดนซิ่งยูนิต (Condensing Unit) หรืออาจได้ยินที่เรียกติดปากกันว่าคอล์ยร้อน ร้านแอร์ชลบุรี ราคาถูกมักติดตั้งอยู่ภายนอกอาคาร ชุดคอนเดนซิ่งยูนิตจะมีส่วนประกอบหลักคือ Condenser และ Compressor คอนเดนซิ่งยูนิตมีหลากหลายรูปแบบ ราคาจะแตกต่างกันตามขนาดของการทำความเย็น ร้านแอร์ชลบุรี ราคาถูก คอนเดนซิ่งยูนิต (Condensing Unit หรือ CDU) ร้านแอร์ชลบุรี ราคาถูก ส่วนของระบบที่ทำหน้าที่ทำให้สารทำความเย็นภายในระบบกลั่นตัวเปลี่ยนสถานะจากแก๊สเป็นของเหลว โดยมี คอนเดนเซอร์เป็นตัวระบายความร้อนโดยปกติคอนเดนซิ่งยูนิตแบ่งออกได้เป็น 2 แบบตามลักษณะของตัวกลางในการระบายความร้อนออกที่คอนเดนเซอร์ คือ

 1. คอนเดนซิ่งยูนิตแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air cooled condensing Unit)
 2. คอนเดนซิ่งยูนิตแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water cooled condensing Unit)

คอนเดนซิ่งยูนิตแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled Condensing Unit)

ร้านล้างแอร์ ชลบุรี คอนเดนซิ่งยูนิตแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled Condensing Unit) จะให้อากาศเป็นตัวกลางในการระบายความร้อนออกจากสารทำความเย็น สามารถพบเห็นได้ทั่วไป จะติดตั้งอยู่นอกอาคาร ชุดคอนเดนซิ่งยูนิตแบบระบายความร้อนด้วยอากาศนี้ มีส่วนประกอบหลักคือ ร้านแอร์ชลบุรี ราคาถูก ส่วนประกอบของคอนเดนซิ่งยูนิต แบบระบายความร้อนด้วยอากาศ ประกอบด้วยอะไรบ้าง

 1. พัดลมระบายความร้อน ( Fan ) ทำหน้าที่เป่าลมผ่านคอร์ยร้อน เผื่อระบายความร้อน
 2. คอนเดนเซอร์คอล์ย ( Condenser coil ) หรือ คอร์ยร้อน ทำหน้าที่ระบายความร้อนสารทำความเย็น
 3. คอมเพรสเซอร์ ( Compressor ) ทำหน้าที่อัดสารทำความเย็นเข้าไปในระบบทำความเย็น

Air cooled condensing unit จะพบได้ได้ทั้วไปเช่น คอร์ยร้อนแอร์บ้าน ตู้แช่ และคอร์ยร้อนสำหรับห้องเย็นเป็นต้น ในกรณี เครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) ภายใน Condensing unit จะมี อีวาพอเรเตอร์ (Evaporator) วางอยู่ในชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิตด้วย

ล้างแอร์ ชลบุรี ราคา, ล้างแอร์ ชลบุรี นาป่า, ล้างแอร์ ชลบุรี บ้านสวน, ล้างแอร์ ชลบุรี บางแสน, ล้างแอร์ ชลบุรี อมตะนคร, ร้านล้างแอร์ ชลบุรี, ร้านแอร์ชลบุรี ราคาถูก, ร้านซ่อมแอร์บ้าน ชลบุรี, ล้างแอร์แหลมฉบัง, ล้างแอร์ชลบุรี, ล้างแอร์ อันดับ 1 ชลบุรี, ล้างแอร์ระยอง, ล้างแอร์ ชลบุรี ศรีราชา, ล้างแอร์ ศรีราชา, ล้างซ่อมติดตั้งแอร์โรงงาน ชลบุรี, ล้างซ่อมติดตั้งแอร์โรงงาน ระยอง, ล้างซ่อมติดตั้งแอร์โรงงาน ชลบุรีศรีราชา, ล้างซ่อมติดตั้งแอร์โรงงาน ศรีราชา

รับสมัครช่างแอร์ 2 ตำแหน่ง เพื่อขยายงาน

ล้าง + ติดตั้ง +ซ่อมได้
ถ้าเป็นแอร์ใหญ่โรงงาน เพิ่มค่าแรงได้
หน้าร้านอยู่แหลมฉบังชลบุรี

 • ค่าแรงสตาร์ท 16000-20000 บาทแล้วแต่ประสบการณ์
 • ทดลองงาน 2 เดือน
 • มีเบี้ยขยัน 500-800-1000-1200
 • พื้นที่งานชลบุรี ระยอง
 • มีที่พักให้ฟรี เน็ตฟรี แก๊สหุงต้มฟรี น้ำดื่มฟรี
 • เย็นๆมีชาให้ดื่ม เพื่อความชื่นใจ
 • ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน

คุณสมบัติที่ต้องการ

อดทน ขยัน มีความรับผิดชอบ ไม่ติดยาเสพติด สนใจติดต่อ แบงค์ 063-3630465