JNB เจริญแอร์เซอร์วิส

การเลือกน้ำยาล้างแอร์โรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

น้ำยาล้างแอร์ ซ่อมแอร์ ล้างแอร์ ชลบุรี

การเลือกน้ำยาล้างแอร์โรงงาน มีความจำเป็นต่ออุตสาหกรรมอย่างไร ในปัจจุบันอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภทล้วนมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องปรับอากาศในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารที่จะต้องใช้ความเย็นในการเก็บรักษาอาหาร หรืออุตสาหกรรมพลาสติกที่จะต้องใช้ลมเย็นในการลดความร้อนของถุงพลาสติก หรือแม้แต่อุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ต่างๆ ที่จะต้องใช้ความเย็นในการช่วยให้เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานไม่ร้อนจนเกินไป เมื่อเกิดความจำเป็นในการใช้งานเครื่องปรับอากาศหรือแอร์ก็เกิดเป็นความจำเป็นที่จะดูแลรักษาแอร์ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานอยู่เสมอ เพราะแอร์ที่ทำงานได้ดีนั้นจะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ให้ความเย็นที่คงที่ส่งผลดีต่อกระบวนการทำงานในอุตสาหกรรม และลดมลภาวะอย่างเสียงดังที่มาจากการทำงานของเครื่องปรับอากาศได้อีกด้วย ล้างแอร์โรงงาน ซึ่งหนึ่งในวิธีการดูแลรักษาแอร์ที่มีความจำเป็นต้องทำอย่างสม่ำเสมอนั้นก็คือการล้างทำความสะอาดแอร์ที่จะต้องทำอย่างสม่ำเสมอ โดยการล้างแอร์นั้นจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือสำคัญอย่าง น้ำยาล้างแอร์ ด้วย โดยการเลือก น้ำยาทำความสะอาดแอร์ ที่มีคุณภาพนั้นมีความสำคัญและจำเป็นต่ออุตสาหกรรมทุกๆ ประเภท ดังนั้น ล้างแอร์โรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เนื่องจากการใช้งานเครื่องปรับอากาศไปนานๆ นั้นมักเกิดปัญหาสิ่งสกปรกเข้าไปเกาะติดบริเวณคอยเย็น และฝุ่นละอองที่จะขัดขวางการเข้าออกของลมที่ต้องขับเคลื่อนในเครื่องปรับอากาศ ซึ่ง น้ำยาล้างฟินคอย ที่ดีจะสามารถขจัดคราบสกปรกต่างๆ เหล่านี้ให้หมดไป จึงสามารถเพิ่มการทำงานของเครื่องปรับอากาศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพียงเท่านี้ทุกๆ อุตสาหกรรมก็จะมีเครื่องปรับอากาศที่ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน สามารถส่งเสริมให้กระบวนการทำงานมีคุณภาพ สามารถผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

ขนาด BTU แอร์บ้านกับแอร์โรงงาน ล้างแอร์โรงงาน

ข้อแตกต่างอีกอย่างหนึ่งของแอร์บ้านกับแอร์ในโรงงานอุตสาหกรรมก็คือ ขนาด BTU ซึ่งเป็นกำลังในการถ่ายเทความร้อนออกจากห้อง โดยหน่วย BTU ของแอร์บ้านจะอยู่ระหว่าง 6,000 – 40,000 BTU โดยสามารถใช้ได้ในระบบไฟ 220 โวลต์ ซึ่งเป็นระบบไฟที่ใช้กันทั่วไปในอาคารบ้านเรือน ในขณะที่แอร์โรงงานจะมีหน่วย BTU ที่มากกว่าคือ อยู่ที่ระหว่าง 40,000 – 150,000 BTU ที่ใช้ไฟในระบบ 380 โวลต์ เหมาะสมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ไม่สามารถใช้ในอาคารบ้านเรือนทั่วไปได้ ล้างแอร์โรงงาน ลดการสะสมของเชื้อโรค ล้างแอร์โรงงาน ลดการสะสมของเชื้อโรค เนื่องจากการทำงานของเครื่องปรับอากาศในแต่ละครั้งจะเกิดความชื้นเนื่องจากการควบแน่นของอากาศรอบๆ ตัว ซึ่งความชื้นที่เกิดขึ้นนั้นถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดเชื้อจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ โดยเฉพาะเชื้อราที่ถือเป็นเชื้อร้ายที่ทำลายสุขภาพของพนักงานผู้ปฏิบัติงานในห้องปรับอากาศ และยังส่งผลเสียต่อคุณภาพของสินค้า โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องดื่มเป็นอย่างมาก แต่ น้ำยา ที่ดีจะช่วยลดปริมาณจุลินทรีย์เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ทำร้ายเครื่องจักร หลายครั้งที่ น้ำยาทำความสะอาดแอร์ ที่เข้มข้นหรือมีฤทธิ์กำจัดสิ่งสกปรกที่มากเกินไป จะก่อให้เกิดการกัดกร่อนและทำลายพื้นผิวของเครื่องปรับอากาศได้ ส่งผลให้อายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศน้อยหรือสั้นเกินไป ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาเลือก น้ำยาล้างฟินคอย ที่ทำความสะอาดคอยแอร์ได้ดี โดยไม่กัดกร่อนหรือทำให้เครื่องปรับอากาศเสียหายด้วย เมื่อพิจารณาเลือก น้ำยาที่มีคุณสมบัติดังที่ได้กล่าวมาแล้ว และทำความสะอาดตามระยะเวลาที่เหมาะสม

แอร์บ้านมีกี่ประเภท แตกต่างจากแอร์โรงงานอย่างไร

ในประเทศไทยที่มีอากาศค่อนข้างร้อน การใช้เครื่องปรับอากาศหรือที่เราเรียกกันโดยทั่วไปว่าแอร์ จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นมาก โดยแอร์ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในอาคารบ้านเรือนหรือที่พักอาศัย เรามักจะเรียกกันว่า แอร์บ้าน ส่วนแอร์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมที่มีการผลิตจะเรียกกันว่าแอร์โรงงาน ซึ่งสองประเภทนี้มีความแตกต่างในการใช้งานอยู่พอสมควร เมื่อพูดถึง แอร์บ้าน คนทั่วไปก็จะเข้าใจได้ว่าเป็นแอร์ที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในอาคารบ้านเรือน โดยจะมีความแตกต่างกับแอร์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นสเปกของเครื่องรวมถึงวัสดุและการออกแบบที่การใช้งานในอุตสาหกรรมนั้นจะมีการใช้วัสดุที่มีความทนทานและมีขนาดใหญ่กว่า รวมทั้งจะมีระบบต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมากมาย โดยจะมีการออกแบบวางแผนเป็นอย่างดีเพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานที่หนักก ว่าทั้งระบบไฟฟ้า, ระบบท่อน้ำยา รวมถึงระบบการป้องกันต่างๆ ที่เสริมเข้าไป เพื่อช่วยให้การใช้งานมีความปลอดภัยและทนทานต่อการใช้งานหนักได้ ในขณะที่แอร์บ้านนั้น จะมีการใช้งานเฉพาะในอาคารบ้านเรือนจึงมีขนาดที่เล็กกว่า และระบบการทำงานที่เกี่ยวข้องจะไม่ซับซ้อนเท่ากับการใช้งานแอร์ในโรงงานอุตสาหกรรม

แอร์แบบติดผนังและแอร์แบบฝังฝ้าเพดาน

เป็นแอร์ที่ใช้ติดตั้งกับผนังห้อง มีการทำงานที่ค่อนข้างเงียบสามารถใช้งานได้กับห้องขนาดเล็กได้ โดยจะมีขนาด BTU อยู่ระหว่าง 9,500 – 25,000 BTU ที่สามารถเลือกได้หลากหลายให้เหมาะสมกับขนาดของห้อง โดยแอร์บ้านแบบติดผนังนี้จะมีการออกแบบที่สวยงาม มีสีและรูปแบบที่หลากหลายให้ได้เลือกใช้ตามความต้องการ แต่ข้อด้อยอย่างหนึ่งของแอร์ประเภทนี้ก็คือ การกระจายแรงลมยังไม่ค่อยทั่วถึงนัก ในขณะที่แอร์แบบแขวนเพดานและตั้งพื้นจะสามารถกระจายแรงลมได้ดีกว่า แอร์แบบฝังฝ้าเพดาน เป็นแอร์ที่ติดตั้งโดยการฝังอยู่ใต้เพดานหรือใต้ฝ้าของห้อง มีข้อดีคือ สามารถกระจายแรงลมได้ทั่วถึง อีกทั้งยังมีรูปลักษณ์ที่สวยงามสามารถติดตั้งให้กลมกลืนไปกับเพดานห้องได้ จึงทำให้เหมาะกับห้องที่ต้องการการตกแต่งที่สวยงามและเนี๊ยบ อีกทั้งการติดตั้งอยู่บนฝ้าเพดานยังทำให้ประหยัดพื้นที่อีกด้วย แต่ข้อเสียก็คือ ติดตั้งได้ยาก ต้องใช้ช่างที่มีความชำนาญเท่านั้น แถมยังต้องใช้อุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนมากกว่าแอร์บ้านแบบอื่นๆ

ล้างแอร์ ชลบุรี ราคาล้างแอร์ ชลบุรี นาป่าล้างแอร์ ชลบุรี บ้านสวนล้างแอร์ ชลบุรี บางแสนล้างแอร์ ชลบุรี อมตะนคร, ร้านล้างแอร์ ชลบุรี, ร้านแอร์ชลบุรี ราคาถูก, ร้านซ่อมแอร์บ้าน ชลบุรี, ล้างแอร์แหลมฉบัง, ล้างแอร์ชลบุรี, ล้างแอร์ อันดับ 1 ชลบุรี, ล้างแอร์ระยอง, ล้างแอร์ ชลบุรี ศรีราชา, ล้างแอร์ ศรีราชา, ล้างซ่อมติดตั้งแอร์โรงงาน ชลบุรี, ล้างซ่อมติดตั้งแอร์โรงงาน ระยอง, ล้างซ่อมติดตั้งแอร์โรงงาน ชลบุรีศรีราชา, ล้างซ่อมติดตั้งแอร์โรงงาน ศรีราชา

น้ำยาล้างแอร์ ซ่อมแอร์ ล้างแอร์ ชลบุรี

รับสมัครช่างแอร์ 2 ตำแหน่ง เพื่อขยายงาน

ล้าง + ติดตั้ง +ซ่อมได้
ถ้าเป็นแอร์ใหญ่โรงงาน เพิ่มค่าแรงได้
หน้าร้านอยู่แหลมฉบังชลบุรี

  • ค่าแรงสตาร์ท 16000-20000 บาทแล้วแต่ประสบการณ์
  • ทดลองงาน 2 เดือน
  • มีเบี้ยขยัน 500-800-1000-1200
  • พื้นที่งานชลบุรี ระยอง
  • มีที่พักให้ฟรี เน็ตฟรี แก๊สหุงต้มฟรี น้ำดื่มฟรี
  • เย็นๆมีชาให้ดื่ม เพื่อความชื่นใจ
  • ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน

คุณสมบัติที่ต้องการ

อดทน ขยัน มีความรับผิดชอบ ไม่ติดยาเสพติด สนใจติดต่อ แบงค์ 063-3630465