JNB เจริญแอร์เซอร์วิส

คอนเดนซิ่งยูนิตแบบระบายความร้อนด้วยไอน้ำ

คอนเดนซิ่งยูนิตแบบระบายความร้อนด้วยไอน้ำ

คอนเดนซิ่งยูนิตแบบระบายความร้อนด้วยไอน้ำ คอนเดนซิ่งยูนิต Condensing Unit คืออะไร รู้จักกับอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น คอนเดนซิ่งยูนิต Condensing Unit คืออะไร รู้จักกับอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น ล้างแอร์ ชลบุรี ราคา เกือบทุกบ้าน หรือทุกออฟฟิสจะต้องมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพราะสภาพอากาศในปัจจุบันค่อนข้างร้อน ฉะนั้นเครื่องปรับอากาศจึงมีความจำเป็นอย่างมากซึ่งเมื่อทำการติดเครื่องปรับอากาศไว้ภายในบ้านแล้ว ทุกคนอาจสงสัยว่า เครื่องรูปร่างสี่เหลี่ยม มีพัดลมอยู่ข้างในซึ่งถูกติดตั้งไว้ภายนอกของบ้านหรือออฟฟิสคืออะไร โดยเครื่องนั้นมีชื่อว่า คอนเดนซิ่งยูนิต (Condensing Unit) ซึ่งเครื่องคอนเดนซิ่งยูนิตราคาจะมีความแตกต่างกันตามขนาดและการเลือกใช้งาน ในบทความนี้ผู้เขียนจะนำทุกคนมารู้จักกับคอนเดนซิ่งยูนิต (Condensing Unit) คือ ตู้สี่เหลี่ยมที่ถูกติดตั้งภายนอกอาคารซึ่งข้างในจะมีพัดลมระบายความร้อนเป็นส่วนประกอบนึงของเครื่องคอนเดนซิ่งยูนิต หน้าที่ของคอนเดนซิ่งยูนิตก็คือการช่วยระบายความร้อนของสารทำความเย็น ล้างแอร์ ชลบุรี ราคาเพราะเมื่อเครื่องปรับอากาศภายในห้องมีการทำความเย็น อุณหภูมิของสารทำความเย็นก็จะถูกทำให้สูงขึ้น โดยชุดคอนเดนซิ่งยูนิตได้ถูกสร้างออกมาหลายรูปแบบแต่การนำไปใช้งานจะขึ้นอยู่กับการออกแบบเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบที่สำคัญของคอนเดนซิ่งยูนิต ดังนั้นชุด condensing unit ราคาจึงแตกต่างกัน ล้างแอร์ ชลบุรี ราคา คอนเดนซิ่งยูนิตการทำงานเป็นยังไง ระบบระบายความร้อนอย่างไร ล้างแอร์ ชลบุรี ราคา คอนเดนซิ่งยูนิต (condensing unit) จะทำให้ความร้อนที่อยู่ในน้ำยาแอร์ถูกระบายออกเพื่อที่น้ำยาแอร์จะถูกกลั่นตัวกลายเป็นของเหลว โดยคอนเดนซิ่งยูนิตระบายความร้อนอย่างไร สามารถตอบได้ว่ามีการระบายความร้อน 3 แบบดังนี้

 • การระบายความร้อนด้วยอากาศ (air cooled condenser)
 • การระบายความร้อนด้วยน้ำ (water cooled condenser)
 • การระบายความร้อนด้วยน้ำและอากาศ (evaporative condenser)

 ส่วนประกอบของคอนเดนซิ่งยูนิต ประกอบด้วยอะไรบ้าง

 • คอมเพรสเซอร์

มีหน้าที่อัดน้ำยาแอร์ให้มีแรงดันสูง เพื่อทำปฏิกิริยากับระบบการทำความเย็นของแอร์

 • แผงคอยล์ร้อน

มีหน้าที่เปลี่ยนสถานะของน้ำยาที่อยู่ในรูปแบบของไอซึ่งมีอุณหภูมิและความดันที่สูงให้กลายเป็นของเหลว โดยมีน้ำหรืออากาศ หรือทั้งสองอย่างนี้เป็นตัวช่วยระบายความร้อนออกจากคอนเดนเซอร์ได้ในทันทีซึ่งความดันยังคงอยู่เท่าเดิม

 • พัดลม

มีหน้าที่ระบายความร้อนออกจากคอนเดนซิ่งยูนิต

 • โครง

มีหน้าที่ป้องกันและปกปิดส่วนประกอบภายในชุดคอนเดนซิ่งยูนิต เพื่อไม่ให้มีแสงแดดเข้า หรือมีน้ำฝนเข้า

คอนเดนซิ่งยูนิตแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ ( Air cooled condensing unit )

คอนเดนซิ่งยูนิตแบบระบายความร้อนด้วยไอน้ำ หรือ Air cooled condensing unit เมื่ออากาศไหลผ่านจะมีการระบายความร้อนออกจากสารทำความเย็น ซึ่งคอยล์ร้อนมีลักษณะเป็นท่อทองแดงรูปตัวยูซึ่งถูกสอดไว้ในแผ่นครีบอลูมิเนียมเพื่อทำให้พื้นผิวในการถ่ายเทความร้อนมีเพิ่มมากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันคอยล์ร้อนท่อทองแดงได้ถูกพัฒนาขึ้นกลายเป็น คอยล์อลูมิเนียม ล้างแอร์ ชลบุรี ราคาซึ่งสามารถระบายความร้อนได้ดีขึ้น โดยทั่วไปชุดคอนเดนซิ่งยูนิตแบบการระบายความร้อนด้วยอากาศนิยมใช้ในเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดเล็ก หรือตู้เย็น ตู้แช่ล้างแอร์ ชลบุรี ราคา แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ ( Water cooled condensing unit ) คอนเดนเซอร์แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ หรือ Water cooled condensing unit ซึ่งจะใช้น้ำเป็นตัวกลางระบายความร้อนจากคอนเดนเซอร์ โดยชุดคอนเดนซิ่งยูนิตประเภทนี้มักถูกนำมาใข้ในระบบทำความเย็นขนาดใหญ่ หรือเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ การติดตั้งคอนเดนซิ่งยูนิต ก่อนทำการติดตั้งคอนเดนซิ่งยูนิต (condensing unit) ควรคำนึงถึงสิ่งดังต่อไปนี้

 • เลือกติดตั้งบริเวณพื้นที่ที่สามารถระบายความร้อนได้สะดวก
 • ควรทำการเว้นระยะห่างจากกำแพงมาจนถึงด้านหลังของเครื่องไม่น้อยกว่า 10 ซม.และควรเว้นระยะด้านหน้าเครื่องไม่น้อยกว่า 70 ซม.
 • หลีกเลี่ยงบริเวณที่อาจโดนฝนสาดใส่
 • จุดที่ทำการติดตั้งควรมีโครงสร้างที่แข็งแรงหรือเสาที่สามารถรับน้ำหนักของตัวเครื่องได้
 • ไม่ติดตั้งในพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดการติดไฟ เพราะถ้าเกิดการรั่วน้ำยาแอร์จะติดไฟได้ง่าย

การดูแลรักษาและทำความสะอาดคอนเดนซิ่งยูนิต ล้างแอร์ ชลบุรี ราคา

คอนเดนซิ่งยูนิตแบบระบายความร้อนด้วยไอน้ำ ล้างแอร์ ชลบุรี ราคาทำความสะอาด Condensing Unit ด้วยการใช้น้ำฉีดล้างทำล้างแอร์ ชลบุรี ราคาความสะอาด 6 เดือนต่อ 1 ครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำความร้อนจากในห้องออกไปสู่อากาศภายนอกได้ ต้องมีการตรวจเช็คสภาพคอนเดนซิ่งยูนิตทุก ๆ 6 เดือน และใช้อัดจาระบีเพื่อทำความหล่อลื่นอย่างสม่ำเสมอ ทำการซ่อมแซมหากฉนวนท่อน้ำยาที่ต่อระหว่างคอนเดนซิ่งยูนิตมีการฉีกขาด ร้านรับผลิตคอนเดนซิ่งยูนิต ล้างแอร์ ชลบุรี ราคา บริษัท JNB Air Service รับผลิตคอนเดนซิ่งยูนิตและมีสินค้าอย่างอื่นจำหน่ายอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเย็น ในรูปแบบ Shell and tube หรือเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเย็นด้วยอากาศ ประเภทโครงคอนเดนซิ่ง และฟินคอร์ยก็มีเช่นกัน สำหรับผู้ที่กำลังมองร้านจำหน่ายคอนเดนซิ่งยูนิตที่มีคุณภาพและได้มาตราฐานที่ จะไม่ทำให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอน คอนเดนซิ่งยูนิตแบบระบายความร้อนด้วยไอน้ำ คอนเดนซิ่งยูนิตห้องเย็นระบายความร้อนด้วยไอน้ำ (Water Cooled Condensing Unit) จะให้น้ำเป็นตัวกลางในการระบายความร้อนออกจากสารทำความเย็น ชุดคอนเดนซิ่งยูนิตแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ ล้างแอร์ ชลบุรี ราคา

ล้างแอร์ ชลบุรี ราคา, ล้างแอร์ ชลบุรี นาป่า, ล้างแอร์ ชลบุรี บ้านสวน, ล้างแอร์ ชลบุรี บางแสน, ล้างแอร์ ชลบุรี อมตะนคร, ร้านล้างแอร์ ชลบุรี, ร้านแอร์ชลบุรี ราคาถูก, ร้านซ่อมแอร์บ้าน ชลบุรี, ล้างแอร์แหลมฉบัง, ล้างแอร์ชลบุรี, ล้างแอร์ อันดับ 1 ชลบุรี, ล้างแอร์ระยอง, ล้างแอร์ ชลบุรี ศรีราชา, ล้างแอร์ ศรีราชา, ล้างซ่อมติดตั้งแอร์โรงงาน ชลบุรี, ล้างซ่อมติดตั้งแอร์โรงงาน ระยอง, ล้างซ่อมติดตั้งแอร์โรงงาน ชลบุรีศรีราชา, ล้างซ่อมติดตั้งแอร์โรงงาน ศรีราชา

รับสมัครช่างแอร์ 2 ตำแหน่ง เพื่อขยายงาน

ล้าง + ติดตั้ง +ซ่อมได้
ถ้าเป็นแอร์ใหญ่โรงงาน เพิ่มค่าแรงได้
หน้าร้านอยู่แหลมฉบังชลบุรี

 • ค่าแรงสตาร์ท 16000-20000 บาทแล้วแต่ประสบการณ์
 • ทดลองงาน 2 เดือน
 • มีเบี้ยขยัน 500-800-1000-1200
 • พื้นที่งานชลบุรี ระยอง
 • มีที่พักให้ฟรี เน็ตฟรี แก๊สหุงต้มฟรี น้ำดื่มฟรี
 • เย็นๆมีชาให้ดื่ม เพื่อความชื่นใจ
 • ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน

คุณสมบัติที่ต้องการ

อดทน ขยัน มีความรับผิดชอบ ไม่ติดยาเสพติด สนใจติดต่อ แบงค์ 063-3630465