JNB เจริญแอร์เซอร์วิส

การเลือกตำแหน่งติดตั้งแอร์ ล้างแอร์ อันดับ 1 ชลบุรี

การเลือกตำแหน่งติดตั้งแอร์ ล้างแอร์ อันดับ 1 ชลบุรี

การเลือกตำแหน่งติดตั้งแอร์ ล้างแอร์ อันดับ 1 ชลบุรี มีความสำคัญ เป็นคำถามที่ค่อนข้างน่าสนใจ ที่ผู้ใช้งานส่นใหญ่ให้ความสำคัญไม่น้อยวันนี้เรามีบทความดีๆ มานำเสนอการติดตั้งแอร์ให้ตำแหน่งที่สำคัญดังนี้คือ ตำแหน่งที่ติดตั้งไม่ควรตรงกับประตู (หรือหน้าต่างบางกรณี) เนื่องจากในการเปิด หรือปิดประตู ในแต่ละครั้ง จะมีอากาศผ่านเข้า – ออก ดังนั้นหากติดตั้งตำแหน่งแอร์ดังกล่าวแล้วที่ตรงกับประตู ก็จะทำให้ความเย็นไหลผ่านออกนอกห้องได้อย่างรวดเร็วมากกว่าตำแหน่งอื่นๆ ล้างแอร์ อันดับ 1 ชลบุรีตำแหน่งที่ติดตั้ง Indoor ไม่ควรโดนแดด เนื่องมากจากถ้าเครื่องปรับอากาศโดนแดด จะเป็นการเพิ่มอุหภูมิภายในเครื่องปรับอากาศ โดยใช่เหตุ จะส่งผลในห้ระบบการทำความเย็น ของเครื่องปรับอากาศทำงานงานหนักมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้บริกาณการใช้ไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นในแต่ละเดือน และอาจทำให้อายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศสั้นลง และอีกทั้งในส่วนของพลาสติกของเครื่องปรับอากาศจะเสื่อมอายุ เช่น ซีด เก่า หรือเปราะแตกหัก ตำแหน่งที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ไม่ควรโดนโดยตรงกับร่างกาย สาเหตุเพราะจะทำให้เราไม่สบายตัวเวลานอน และในบางคนที่ภูมิคุ้มกันไม่ดี อาจจะทำให้ไม่สบายได้โดยง่าย ล้างแอร์ อันดับ 1 ชลบุรีตำแหน่งติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ควรคำนึงถึงเรื่องการดูแลรักษา เช่น การถอดล้าง การตรวจเช็ค จะต้องทำได้โดยง่าย โดยการติดตั้งเครื่องปรับอากาศต้องไม่ชิดติดกับฝ้าเพดานจนเกินไป ล้างแอร์ อันดับ 1 ชลบุรีเรื่องของความยาวท่อทองแดง ระหว่าง แฟนคอยส์ยูนิต และ คอนเดนซิ่งยูนิต ไม่ควรยาวหรือต่างระดับกันมาก หากกรณีที่ท่อยิ่งยาวมากคอมเพรสเซอร์จะทำงานหนักมากขึ้น อาจส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาในระยะยาว ล้างแอร์โรงงาน บ่อวิน

คอนเดนเซอร์ หรือ คอยล์ร้อน (Condensing Unit)

คอนเดนเซอร์ (คอยล์ร้อน) หรือเรียกว่า เครื่องควบแน่น เป็นอุปกรณ์ภายในระบบทำความเย็น มีหน้าที่ เปลี่ยนสถานะน้ำยาในสภาวะไอที่มีอุณหภูมิและความดันสูงให้กลั่นตัวเป็นของเหลว โดยอาจจะมี อากาศ น้ำ หรือทั้งอากาศและน้ำเป็นตัวช่วยในการระบายความร้อนออกจากคอนเดนเซอร์ได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ยังคงมีความดันอยู่เท่าเดิมโดยแบ่งได้ 3 ประเภท ดังนี้ การระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled Condenser) เป็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ โดยจะให้อากาศผ่านเพื่อระบายความร้อนออกจากน้ำยาแอร์ ลักษณะเป็นท่อทองแดงรูปตัวยู สอดอยู่ในแผ่นครีบอลูมิเนียม เพื่อเพิ่มพื้นผิวในการถ่ายเทความร้อน หรือถ้าเป็นรูปแบบ คอยล์อลูมิเนียม ที่มีประสิทธิภาพการระบายความร้อนที่ดีขึ้น คอนเดนเซอร์แบบการระบายความร้อนด้วยอากาศ นิยมนำไปใช้ในเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก การระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water Cooled Condenser) เป็นการระบายความร้อนด้วยน้ำ โดยจะให้ น้ำเป็นตัวกลางในการลดความร้อนจากคอนเดนเซอร์ ทั่วไปมักนิยมใช้แบบระบายความร้อนด้วยน้ำในระบบทำความเย็นขนาดใหญ่ หรือเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ การระบายความร้อนด้วยน้ำและอากาศ (Evaporative Condenser) เป็นการระบายความร้อนด้วยน้ำและอากาศในการระบายความร้อนร่วมกัน โดยอากาศจะดูดเข้าที่ส่วนล่างของเครื่อง ผ่านสัมผัสกับคอยล์คอนเดนเซอร์ อากาศจะไหลผ่านทะลุออกทางด้านบนของเครื่อง จะรับความร้อนจากคอยล์ และระหว่างนั้นปั๊มน้ำจะดูดเอาดูดเอาน้ำจากถังพักส่วนล่างผ่านขึ้นไปสเปรย์ โดยจะฉีดน้ำให้เป็นฝอย เพื่อรับความร้อนจากคอยล์ น้ำที่ตกผ่านคอยล์ลงมาจะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น เพื่อให้น้ำยาแอร์เปลี่ยนสถานะจากไอเป็นของเหลว ล้างแอร์บ่อวิน

ระบบฟอกอากาศแบบพลาสม่าคลัสเตอร์ในเครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศที่มีระบบพลาสม่าคลัสเตอร์ เป็นระบบฟอกอากาศที่มีหลักการทำงานคือ หลักการทำงานง่ายๆ คือ การปลอยประจุไฟฟ้า + และ – มากับลมที่พ่นออกมาจากเครื่องปรับอากาศในจำนวนมากๆ ล้างแอร์ศรีราชา สลับสับเปลี่ยนกันไปซึ่งเป็นแบบเดียวกับที่มีอยู่ในธรรมชาติ เข้าไปในอากาศพร้อมๆ กัน เพื่อไปทำลายหรือกำจัดเชื้อโรค เชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย ที่มากับอากาศได้ดี ข้อดีของเครื่องปรับอากาศที่มีระบบพลาสม่าคลัสเตอร์ ช่วยป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เช่นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ไข้หวัด ฯลฯ ล้างแอร์ อันดับ 1 ชลบุรีช่วยในเรื่องกำจัดฝุ่นกรณีทีติดตั้งในห้องนอน ส่งผลโดยรวมให้มีสุขภาพดีสำหรับการนอนพลับพักผ่อนอย่างเต็มที่ 8 ชั่วโมง ล้างแอร์ อันดับ 1 ชลบุรีช่วยขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ มีความทนทานสุง และมีเสียงเบา และมีเทคโนโลยีขจัดไรฝุ่น และช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย คอนเดนเซอร์ล้างแอร์ อันดับ 1 ชลบุรี แต่กระบวนการทำงานนี้น้ำอาจจะสูญเสียไป จึงจำเป็นต้องมีระบบจ่ายน้ำจากภายนอก และมีการควบคุมการกักเก็บน้ำโดยลูกลอย เพื่อไม่ให้น้ำล้นออกจากถังกักเก็บ สรุปได้ว่า รูปแบบของคอนเดนเซอร์ (คอยล์ร้อน) มีทั้ง การระบายความร้อนด้วยอากาศ น้ำ และได้ทั้งน้ำและอากาศร่วมกัน ซึ่งมีความจำเป็นในระบบทำความเย็น เราจึงควรจะเลือกใช้งานคอนเดนเซอร์ในรูปแบบที่เหมาะสมกับงานเพื่อประสิทธิภาพในการทำความเย็นที่ดีทีสุด การเลือกตำแหน่งติดตั้งแอร์ ล้างแอร์ อันดับ 1 ชลบุรี

ตำแหน่งการติดตั้งคอนเดินซิ่งยูนิต

ตำแหน่งการติดตั้งคอนเดินซิ่งยูนิต มีหลักดังนี้คือ ล้างแอร์ ชลบุรี ราคา ล้างแอร์ อันดับ 1 ชลบุรีต้องสามารถระบายความร้อนได้ดี การเลือกตำแหน่งติดตั้งแอร์ ล้างแอร์ อันดับ 1 ชลบุรี ควรเว้นระยะห่างจากกำแพงมาถึ่งด้านหลังเครื่องไม่น้อยกว่า 10 ซม. และเว้นระยะด้านหน้าเครื่องไม่น้อยกว่า 70 ซม. ไม่ควรวางตำแหน่งโดนฝนสาดได้ง่าย หรือถูกแสงแดดโดยตรง หรือ ไม่กีดขวางทางเดิน ตำแหน่งที่ติดตั้งควรมีโครงสร้างที่แข็งแรง หรือ ใกล้คาน หรือเสา เพื่อรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดี ตัวเครื่องควรยกระดับให้พ้นจากพื้นดินอย่างน้อย 10 ซม. หรือพ้นจากระดับน้ำท่วมถึงและในบริเวณที่สามารถซ่อมหรือบำรุงได้โดยง่าย การเลือกตำแหน่งติดตั้งแอร์ ล้างแอร์ อันดับ 1 ชลบุรี

รับสมัครช่างแอร์ 2 ตำแหน่ง เพื่อขยายงาน

ล้าง + ติดตั้ง +ซ่อมได้
ถ้าเป็นแอร์ใหญ่โรงงาน เพิ่มค่าแรงได้
หน้าร้านอยู่แหลมฉบังชลบุรี

  • ค่าแรงสตาร์ท 16000-20000 บาทแล้วแต่ประสบการณ์
  • ทดลองงาน 2 เดือน
  • มีเบี้ยขยัน 500-800-1000-1200
  • พื้นที่งานชลบุรี ระยอง
  • มีที่พักให้ฟรี เน็ตฟรี แก๊สหุงต้มฟรี น้ำดื่มฟรี
  • เย็นๆมีชาให้ดื่ม เพื่อความชื่นใจ
  • ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน

คุณสมบัติที่ต้องการ

อดทน ขยัน มีความรับผิดชอบ ไม่ติดยาเสพติด สนใจติดต่อ แบงค์ 063-3630465