JNB เจริญแอร์เซอร์วิส

การติดตั้งท่อน้ำทิ้งในการติดตั้งแอร์บ้าน

การติดตั้งท่อน้ำทิ้งในการติดตั้งแอร์บ้าน

การติดตั้งท่อน้ำทิ้งในการติดตั้งแอร์บ้าน ระยอง 2566 ในการติดตั้งแอร์บ้าน การติดตั้งท่อน้ำทิ้งของแอร์ ถือว่าเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่จะต้องระวัง เพราะถ้าหากติดตั้งไม่ดีจะให้น้ำทิ้งที่ระบายมาจากตัวแอร์ ไม่สามารถระบายออกได้และจะมีน้ำทิ้งของแอร์ค้างอยู่ในตัวเครื่องและเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนล้นออกมาภายนอก(นี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของอาการแอร์น้ำหยด และจะสร้างความเสียหายให้อุปกรณ์ที่อยู่ข้างใต้ตัวแอร์ได้ ในการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแอร์ ส่วนมากจะใช้ท่อพีวีซี หรือท่อ S-LON โดยต่อออกจากตัวเครื่องทำความเย็นด้านใน การต่อท่อน้ำทิ้งแอร์นั้นควรจะหุ้มฉนวน ในจุดที่จะเกิดการควบแน่นของไอน้ำด้วย (Condensate) และถ้าเดินท่ออยู่บนฝ้าเพดานจำเป็นต้องใส่ฉนวนหุ้มตลอดทั้งแนว ในกรณีที่จำเป็นต้องต่อท่อน้ำทิ้งลงท่อระบายน้ำ ควรป้องกันกลิ่นและแมลงโดยการทำ TRAP ที่ท่อน้ำทิ้งด้วย (การทำ Trap คือการเดินท่อให้โค้งขึ้นก่อนแล้วโค้งลง คล้ายตัว n เพื่อกักน้ำให้ขังไว้ในท่อน้ำทิ้งเล็กน้อย การออกแบบและติดตั้งท่อน้ำทิ้ง ท่อน้ำทิ้งเป็นท่อที่ทำหน้าที่ระบายน้ำจากถาดรองน้ำภายในชุดแฟนคอยล์  โดยปกติมักจะใช้ท่อน้ำพลาสติกหรือที่เรียกว่าท่อ PVC การติดตั้งท่อดังกล่าวจะต้องให้ท่อที่ ติดตั้งตามแนวนอนมีการลาดเอียงไปทางปลายท่อน้ำด้านน้ำออก โดยมีอัตราส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก การวางท่อตามแนวนอนจะต้องระวังท่อจะเป็นแอ่งอยู่ตรงกลาง ซึ่งจะเป็นสาเหตุให้น้ำที่ระบายออกมาขังอยู่ในท่อที่เป็นแอ่ง และจะเป็นที่สะสมฝุ่นและตะกอนอันจะทำให้ท่ออุดตันได้ง่าย

หลักการออกแบบและติดตั้งท่อน้ำทิ้ง สามารถอาศัยหลักการได้ดังต่อไปนี้

 1. ท่อน้ำทิ้งควรลาดเอียงไปด้านนอกให้ไหลได้สะดวกและต้องป้องกันไม่ให้น้ำทิ้งดังกล่าวไหลไปโดนผนัง
 2. ท่อน้ำทิ้งไม่ควรมีท่อดักน้ำ หลีกเลี่ยงการทำปลายท่อจุ่มลงในน้ำ
 3. เพื่อให้น้ำทิ้งไหลได้สะดวก ท่อน้ำทิ้งควรลาดเอียงสู่ด้านนอกด้วยอัตราส่วนอย่างน้อย 1ต่อ 50 เพื่อป้องกันน้ำรั่ว
 4. ในส่วนของท่อน้ำทิ้งอยู่ในห้อง ควรหุ้มท่อด้วยเทปพลาสติกเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเพดานหรือสิ่งของภายในห้องถ้าเกิดปัญหาน้ำรั่ว
 5. หลังจากเสร็จจากการติดตั้งท่อน้ำยา และท่อน้ำทิ้งเรียบร้อยแล้วให้มีการทดสอบท่อน้ำทิ้งทุกครั้งเพื่อสงเกตุการรั่วไหลของน้ำในจุดที่ไม่ต้องการ การทดสอบกระทำได้โดยใช้กาน้ำราดน้ำลงในถาดน้ำทิ้งของชุดคอยล์เย็น  ท่อน้ำทิ้งที่ดีจะต้องเป็นทางเดินให้น้ำไหลได้สะดวกละไม่การรั่วไหลตามจุดต่างๆ การติดตั้งท่อน้ำทิ้งในการติดตั้งแอร์บ้าน ระยอง 2566

การออกแบบน้ำทิ้งคอยล์เย็น

น้ำทิ้งของคอยล์เย็นของเครื่องเป่าลมเย็น เกิดจากการกลั่นตัวของไอน้ำในอากาศเพื่อควบคุมความชื้นของห้องปรับอากาศ เครื่องเป่าลมเย็นที่มีคอยล์เย็นหนา มีท่อลมยาว ทำให้ต้องใช้พัดลมความดันสูงเพื่อส่งอากาศผ่านคอยล์เย็น อุปกรณ์ในเครื่องเป่าลมเย็นได้แก่ที่กรองอากาศและอื่นๆ ผ่านท่อลมและอุปกรณ์กระจายลมไปยังห้องปรับอากาศ ผู้ติดตั้งไม่เห็นความสำคัญของการระบายน้ำจากเครื่องเป่าลมเย็น และขาดความรู้ทำให้การระบายน้ำทิ้งเกิดปัญหาได้ดังต่อไปนี้

 1. ไม่สามารถระบายน้ำได้ ทำให้น้ำท่วมถาดน้ำทิ้งลงมาที่ตัวถัง ทำให้ฉนวนเสื่อมสภาพและเกิดสนิม
 2. อากาศถูกพัดลมดูดผ่านท่อน้ำทิ้งและถาดน้ำทิ้งทำใหัพัดลมสูญเสียพลังงานในการส่งอากาศรั่วเข้าห้อง
 3. อากาศถูกพัดลมดูดผ่านท่อน้ำทิ้งและถาดน้ำทิ้งทำให้เกิดละอองน้ำ พัดลมและท่อลมเปียก
 4. มีละอองน้ำเข้าห้องปรับอากาศ ไม่สามารถควบคุมความชื้นได้
 5. ถ้าท่อน้ำทิ้งต่อไปที่ระบบน้ำทิ้งอาคาร อากาศที่ถูกดูดเข้ามาอาจมีทั้งเชื้อและก๊าซพิษที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพของคนในห้องปรับอากาศ

ระบบท่อน้ำทิ้งแอร์บ้าน

การติดตั้งท่อน้ำทิ้งในการติดตั้งแอร์บ้าน ระยอง 2566 ท่อน้ำทิ้งสามารถใช้ท่อพีวีซี ท่อเหล็ก ท่อทองแดงได้ มี่นิยมใช้มากที่สุดคือท่อพีวีซี น้ำทิ้งไหลในท่อ โดยธรรมชาติตามความลาดเอียงของท่อไม่ต่ำกว่า 1% ไปที่จุดทิ้งน้ำ การยึดท่อพีวีซีในแนวราบจะต้องยึดทุก 1.2m. เพื่อไม่ให้ท่อตกท้องช้าง และในแนวดิ่งต้องยึดทุก 0.25 M เพื่อไม่ให้ท่อเลื่อนลงทำให้เสียความลาดเอียง ไม่มีข้อกำหนดให้หุ้มฉนวนท่อน้ำทิ้งแต่ในทางปฏิบัติควรหุ้มฉนวนท่อน้ำทิ้งหนา 12 mm. เพื่อป้องกันไม่ให้มีน้ำหยดในห้องเครื่อง จุดทิ้งน้ำมีข้อแนะนำดังต่อไปนี้

 • ไม่ทิ้งน้ำทิ้งรอบฐานราก ชั้นใต้ดิน และพื้นที่ซึงอาจเกิดน้ำขัง การผุ หรือการรั่วไหล
 • น้ำทิ้งจากเครื่องเป่าลมเย็นขนาดใหญ่ที่หลังคาต้องต่อไปลงท่อน้ำฝนไม่ต่อทิ้งในพื้นที่ซึ่งอาจมีน้ำขัง
 • เมื่อต่อน้ำทิ้งไปรวมกันกับท่อน้ำทิ้งอื่นหรือรวมกับท่อน้ำเสียต้องต่อไม่ให้ไอน้ำเสียเข้าในระบน้ำทิ้งได้
 • ไม่ทิ้งในที่ซึ่งอาจมีอันตรายจากการหยดของน้ำ ไม่ทิ้งลงทางเดินและที่อื่นๆซึ่งทำให้เกิดการรบกวน

ความผิดพลาดของระบบน้ำทิ้ง

สามารถสรุปสาเหตุความผิดพลาดของระบบน้ำทิ้งที่เกิดได้บ่อยในการติดตั้งเนื่องจากขาดความรู้และไม่เห็นความสำคัญดังต่อไปนี้

 1. ไม่มีที่ดักน้ำ (Trap)

ที่ดักน้ำตื้นเกินไป เมื่อไม่มีที่ดักน้ำพัดลมจะดูดอากาศเข้าทางท่อน้ำทิ้งซี่งถ้ามีน้ำกลั่นตัวน้อยหรือท่อน้ำทิ้งใหญ่อาจไม่มีปัญหาน้ำล้นถาด แต่อากาศที่รั่วก็ทำให้สูญเสียพลังงานของพัดลม เมื่อใช้ที่ดักน้ำที่ตื้นเกินไปเช่นในรูปที่ 2. เมื่อน้ำกลั่นตัวมากขึ้นน้ำในถาดจะระบายยากขึ้นทำให้น้ำล้นจากถาด และถูกอากาศเป่าเป็นละออง เปื้อนทั้งเครื่องเป่าลมเย็น พัดลม ท่อลม และทำให้ไม่สามารถควบคุมความชื้นของห้อง และปัญหาอื่นๆที่อธิบายไว้แล้ว

 1. ใช้ที่ดักน้ำร่วมกัน

เมื่อเดินท่อจากถาดน้ำทิ้งของเครื่องเป่าลมเย็นมารวมกันจะมีอากาศจากเครื่องที่ไม่ทำงานถูกดูดมาที่เครื่องที่ทำงานทำให้เกิดปัญหาที่อธิบายไว้แล้วได้เช่นเดียวกัน

 1. ในท่อเกิดอากาศขวาง (Air Lock)

เกิดจากระยะการยึดท่อ โดยเฉพาะท่อพลาสติกทำให้มีอากาศขวางในท่อน้ำทิ้ง น้ำไม่สามารถไหลโดยธรรมชาติได้

 1. ความลาดเอียงของท่อไม่เพียงพอ

การไหลของน้ำโดยธรรมชาติในท่อน้ำทิ้งต้องการระดับท่อลาดเอียงไปจุดที่จะทิ้งน้ำ ความลาดเอียงมากจะมีอัตราการไหลมาก ถ้าขนาดท่อและความลาดเอียงไม่ถูกต้องจะระบายน้ำได้น้อยทำให้น้ำสะสมย้อนกลับมาที่ที่ดักน้ำและถาดน้ำทิ้งได้

 1. ปัญหาจากการบำรุงรักษา

เช่นเปิดช่องทำความสะอาดที่ดักน้ำแล้วไม่ปิดกลับทำให้อากาศถูกดูดย้อนเข้าทางท่อน้ำทิ้งตามรูปที่ 4. เกิดเมือก ตะไคร่ทำให้น้ำระบายได้ไม่สะดวกหรือสูญเสียความลาดเอียง

 1. ในกรณีที่มีปั๊มน้ำทิ้ง (Condensate Pump)

จะต้องตรวจอัตราการกลั่นตัวและความดันที่ต้องการเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ทัน ท่อที่ออกจากปั๊มไม่มีความลาดเอียงไปหาจุดทิ้งน้ำเมื่อปั๊มหยุดอาจมีน้ำไหลย้อนกลับมาล้นถังรับน้ำทิ้งได้แม้จะมีอุปกรณ์กันน้ำย้อนที่ปั๊ม

ล้างแอร์ ชลบุรี ราคา, ล้างแอร์ ชลบุรี นาป่า, ล้างแอร์ ชลบุรี บ้านสวน, ล้างแอร์ ชลบุรี บางแสน, ล้างแอร์ ชลบุรี อมตะนคร, ร้านล้างแอร์ ชลบุรี, ร้านแอร์ชลบุรี ราคาถูก, ร้านซ่อมแอร์บ้าน ชลบุรี, ล้างแอร์แหลมฉบัง, ล้างแอร์ชลบุรี, ล้างแอร์ อันดับ 1 ชลบุรี, ล้างแอร์ระยอง, ล้างแอร์ ชลบุรี ศรีราชา, ล้างแอร์ ศรีราชา, ล้างซ่อมติดตั้งแอร์โรงงาน ชลบุรี, ล้างซ่อมติดตั้งแอร์โรงงาน ระยอง, ล้างซ่อมติดตั้งแอร์โรงงาน ชลบุรีศรีราชา, ล้างซ่อมติดตั้งแอร์โรงงาน ศรีราชา

รับสมัครช่างแอร์ 2 ตำแหน่ง เพื่อขยายงาน

ล้าง + ติดตั้ง +ซ่อมได้
ถ้าเป็นแอร์ใหญ่โรงงาน เพิ่มค่าแรงได้
หน้าร้านอยู่แหลมฉบังชลบุรี

 • ค่าแรงสตาร์ท 16000-20000 บาทแล้วแต่ประสบการณ์
 • ทดลองงาน 2 เดือน
 • มีเบี้ยขยัน 500-800-1000-1200
 • พื้นที่งานชลบุรี ระยอง
 • มีที่พักให้ฟรี เน็ตฟรี แก๊สหุงต้มฟรี น้ำดื่มฟรี
 • เย็นๆมีชาให้ดื่ม เพื่อความชื่นใจ
 • ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน

คุณสมบัติที่ต้องการ

อดทน ขยัน มีความรับผิดชอบ ไม่ติดยาเสพติด สนใจติดต่อ แบงค์ 063-3630465